Praca: Konkurs na stanowisko: specjalisty/starszego specjalisty ds. otwartej nauki nr ref. UP/SON/22/2022

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie bieżącej współpracy z międzynarodowymi instytucjami partnerskimi, w tym w ramach inicjatyw europejskich;
 • udział w realizacji projektów międzynarodowych;
 • monitorowanie i ewaluacja aktywności związanych z otwartą nauką oraz ich efektów;
 • reprezentowanie Centrum na międzynarodowych spotkaniach;
 • koordynowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów, webinariów krajowych i międzynarodowych;
 • informowanie o działaniach realizowanych przez Centrum w obszarze otwartej nauki, a także o inicjatywach europejskich, w które Centrum jest zaangażowane;
 • redakcja materiałów promocyjnych i informacyjnych na temat otwartej nauki, w języku angielskim i polskim;
 • opracowywanie raportów, zestawień, planów działań i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Centrum oraz zewnętrznych podmiotów krajowych i międzynarodowych;
 • udział w rozwijaniu działalności Centrum w zakresie otwartej nauki;
 • współpraca z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Centrum oraz informowanie ich o działaniach podejmowanych w obszarze otwartej nauki.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
 • ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • doświadczenia pracy w inicjatywach finansowanych ze środków europejskich w szczególności programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji (np. Horyzont 2020);
 • dobrej znajomości obszarów i zasad związanych z otwartą nauką;
 • doświadczenia we współpracy ze środowiskiem akademickim;
 • zdolności analitycznych;
 • dobrej znajomości jakościowych i ilościowych metod badawczych;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • inicjatywy, samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera oraz Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych;
 • zdolności interpersonalnych, łatwości komunikacji;
 • zaangażowania, obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności.

Dodatkowym atutem będą:

 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie C1-C2;
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
 • doświadczenie w pracy za granicą i/lub w środowisku międzynarodowym;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów międzynarodowych.

Wymagane dokumenty: CV w języku polskim oraz list motywacyjny w języku angielskim

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 21 sierpnia 2022 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 25-07-2022
Data udostępnienia w BIP: 25-07-2022
Data ostatniej aktualizacji: 14-09-2022

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 25.07.2022