Instrukcje przygotowania wniosków


Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach na projekty badawcze, staże i stypendia

W związku z wdrożoną od konkursów ogłoszonych 15 marca 2019 r. standaryzacją formularzy wniosków w systemie ZSUN/OSF informujemy, że sposób wypełniania poniższych sekcji formularza wniosku jest taki sam dla konkursów NCN wymienionych w tabeli. 

Nazwa sekcji

OPUS

OPUS LAP

PRELUDIUM

PRELUDIUM BIS

SONATINA

SONATA

SONATA BIS

MAESTRO

Logowanie, rejestracja, wybór roli w systemie
Zakładanie nowego wniosku
Wniosek nowy/powtórzony------
Informacje podstawowe-
Informacje podstawowe - LAP-------
Wnioskodawca/Podmiot realizujący
Podmioty zagraniczne-------
Pomoc publiczna
Informacje o stażu PRELUDIUM BIS-------
Informacje o stażu SONATINA-------
Współpraca międzynarodowa
Streszczenie
Streszczenie popularnonaukowe
Plan badań
Plan badań - partnerzy zagraniczni -------
Zespół badawczy
Zespół badawczy - partner zagraniczny-------
Kwestie etyczne
Plan zarządzania danymi
Zbliżone zadania badawcze
Zbliżone zadania badawcze - partner zagraniczny-------
Opis skrócony--
Opis szczegółowy--
Opis skrócony - LAP-------
Opis szczegółowy - LAP-------
Opis-------
Wynagrodzenia i stypendia
Aparatura--
Inne koszty-
Open Access--
Obniżenie pensum dydaktycznego------
Koszty – zestawienia-
Oświadczenia administracyjne
Ochrona danych osobowych
Eksperci
Wysyłka elektroniczna

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie ETIUDA 8

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursach międzynarodowych wielostronnych oraz konkursach CEUS-UNISONO i ALPHORN-COVID-19

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie GRIEG

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie POLS

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie MINIATURA 3

Archiwalne instrukcje

 • ETIUDA 7 - na stypendia doktorskie,
 • SONATINA 3 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
 • UWERTURA 3 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. 
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursie:

 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 września 2018 r.: 

  • OPUS 16 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 16 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 14 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2018 r.:

  • MAESTRO 10 – konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • HARMONIA 10 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • SONATA BIS 8 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2018 r.:

  • OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 15 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2017 r.:

  • UWERTURA 2 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
  • SONATINA 2 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
  • ETIUDA 6 – konkurs na stypendia doktorskie
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2017 r.:

  • OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2017 r.:

  • SONATA 13 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • HARMONIA 9 - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • MAESTRO 9 - konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • MINIATURA 1 - na pojedyncze działania naukowe.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2017 r.:
  • OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.:

  • ETIUDA 5 - na stypendia doktorskie,
  • SONATINA 1- na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  • UWERTURA 1- na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 grudnia 2016 r.:
  • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 września 2016 r.:
  • MAESTRO 8 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych,
  • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 czerwca 2016 r.
  • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków został zakończony 15 marca 2016 r.
  • SYMFONIA 4 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 4 – na stypendia doktorskie,
  • FUGA 5 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • TANGO 2 –  na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków został zakończony 15 grudnia 2015 r.
  • OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków został zakończony 15 września 2015 r.
  • MAESTRO 7 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • HARMONIA 7 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
  • SONATA BIS 5 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • konkursy, do których nabór wniosków został zakończony 16 czerwca 2015 r.
  • OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 • konkursy, do których nabór wniosków został zakończony 16 marca 2015 r.
  • SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie,
  • FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 • konkursy, do których nabór wniosków został zakończony 15 grudnia 2014 r.

FAQ Open Access

 1. W której kategorii w kosztorysie mogę zaplanować koszty związane z publikacją artykułów naukowych w otwartym dostępie?

  We wnioskach należy planować publikowanie w ramach otwartego dostępu w ramach specjalnej kategorii kosztów pośrednich Open Access (OA), które liczone są jako 2% kosztów bezpośrednich.

 2. W jakiej kategorii w kosztorysie mogę zaplanować koszty związane z publikacją monografii?

  Koszty monografii można zaplanować z kosztów bezpośrednich., w tym również koszt publikacji Open Access. Należy jednak pamiętać, że gospodarne jest wydatkowanie środków albo na wydanie tradycyjne albo na Open Access.

 3. Czy monografie należy publikować w otwartym dostępie?

  Nie ma takiego obowiązku. Dokument „POLITYKA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCA OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI określa zasady publikowania w otwartym dostępie wyników badań (głównie dotyczy to artykułów w recenzowanych czasopismach, ale także np. recenzowanych materiałów konferencyjnych, czy też oryginalnych danych badawczych). Polityka ta nie obejmuje zasad publikowania monografii, rozdziałów monografii i recenzowanych utworów zebranych. Koszty wydania tradycyjnej monografii mogą być planowane w ramach Kosztów bezpośrednich.

 4. Czy koszty wydania monografii w ramach otwartego dostępu mogą być sfinansowane ze środków w ramach kategorii Open Access?

  Koszty wydania monografii mogą być sfinansowane ze środków w kategorii Open Access, jednakże zgodnie z dokumentacją konkursową, koszt wydania monografii w OA można również zaplanować w ramach Kosztów bezpośrednich. Publikowanie monografii w Open Access nie jest obowiązkowe.

  Koszty wydania monografii będą uznane za kwalifikowalne po uzyskaniu pozytywnej recenzji ze strony NCN.

 5. Gdzie mogę znaleźć informacja dotyczące kwestii publikacji w otwartym dostępie?

  Kwestie publikacji w OA reguluje polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji.

 6. Czy koszty publikowania w ramach otwartego dostępu można zaplanować zarówno w kategorii Open Access jak i w kategorii Koszty bezpośrednie?

  Nie. Środki na publikowanie w ramach otwartego dostępu można zaplanować wyłącznie kategorii pośrednich Open Access.

 7. Jaka jest wysokość kosztów, jakie można zaplanować w kategorii Open Access?

  Wysokość kosztów, jakie można zaplanować w kategorii Open Access, liczone są jako 2% kosztów bezpośrednich.

 8. Czy 2% kosztów bezpośrednich przeznaczonych na Open Access wliczane jest do kwoty Kosztów pośrednich?

  Nie. Koszty pośrednie przeznaczone na Open Access należy planować w oddzielnej kategorii i stanowią one równowartość do 2% Kosztów bezpośrednich. W ramach kosztów pośrednich można zaplanować koszty na Open Access związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Koszty te mogą stanowić maksymalnie 2 % kosztów bezpośrednich. We wniosku należy planować je w zakładce Open Access (należy wprowadzić kwotę kosztów OA, jaka jest planowana na cały okres realizacji projektu). W sekcji Koszty zestawienia zostanie zaprezentowana procentowa wysokość planowanych kosztów. We wniosku można zaplanować również do 20% Kosztów pośrednich.

 9. Czy pula środków na Open Access może zostać zwiększona?

  Nie, limit środków na kategorię Open Access nie może zostać zwiększony powyżej limitu 2% kosztów bezpośrednich.

 10. Czy w przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów koszty Open Access są wspólne?

  W przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów we wniosku w systemie ZSUN/OSF tworzone są oddzielne kosztorysy dla lidera i każdego z partnerów, na podstawie których wyliczyć koszty Open Access dla każdego podmiotu oddzielnie. Należy pamiętać, że po zsumowaniu koszty te nie mogą być wyższe niż 2% kosztów bezpośrednich ogółem.

 11. Czy we wniosku należy szczegółowo rozpisać koszty związane z otwartym dostępem?

  Koszty publikowania w formie otwartego dostępu możliwe są do poniesienia tylko ze środków dostępnych w kategorii Open Access. W systemie OSF nie ma możliwości na szczegółowe rozpisanie kosztów pośrednich, w związku z czym należy podać jedynie wymaganą kwotę.

 12. Czy wszystkie publikacje należy wydawać w formie otwartego dostępu?

  Zgodnie z zapisami Polityki dot. Publikowania w otwartym dostępie (Zarządzenie Dyrektora nr 38/2020) oraz umowy o finansowanie projektu badawczego (np. SONATA) wszystkie publikacje (włączając w to Author Accepted Manuscript (AAM) lub Version of record), z wyjątkiem monografii, rozdziałów monografii i recenzowanych utworów zebranych, będące efektem realizacji projektu muszą być dostępne w otwartym dostępie na licencji CC-BY (Creative Commons Uznanie autorstwa), CC BY-SA (Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach) lub równorzędnych oraz posiadać unikalny stały identyfikator (np. DOI (preferowany), URN lub Handle).

 13. Czy podmiot realizujący projekt może dofinansować publikowanie w ramach otwartego dostępu z ogólnych kosztów pośrednich projektu lub ze środków własnych?

  Tak. Jednostka może pokryć część kosztów publikowania w otwartym dostępie z ogólnych kosztów pośrednich projektu lub ze środków własnych.

 14. Czy musimy planować koszty Open Access jeżeli podmiot realizujący sfinansuje publikację z własnych środków?

  Jeśli koszty powstałych w ramach projektu publikacji w czasopismach z otwartym dostępem zostaną pokryte z innych źródeł, wtedy nie trzeba planować kosztów Open Access we wniosku.

 15. Czy w Kosztach bezpośrednich można ująć koszty opłat za złożenie artykułu w czasopismach tj. submission fee?

  Nie. Koszty publikacji należy planować zgodnie z zasadami opisanymi w POLITYCE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI przyjętej Zarządzeniem Dyrektora NCN nr 38/2020 z dnia 27.05.2020 r. Ponadto zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane: „koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie, z wyjątkiem usług o których mowa w pkt 2.5.2. Regulaminu”.

  Środki przeznaczone na opłaty publikacyjne, w tym submission fee i APC, powinny być wydatkowane w sposób gospodarny i rzetelnie udokumentowane. Tam, gdzie to możliwe należy korzystać ze zwolnień z opłat publikacyjnych lub ich obniżek, jakie są oferowane przez niektóre czasopisma lub wydawnictwa otwartego dostępu. Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej, itp.) są rozliczane osobno od APC i są kosztem niekwalifikowalnym dla Centrum.

 16. Gdzie mogę sprawdzić czy czasopismo, w którym planuje opublikować wyniki badań są w zgodzie z Polityką OA NCN?

  Informację tę można sprawdzić przy pomocy narzędzia Journal Checker Tool.

 17. Czy gdzieś we wniosku muszę skomentować/umieścić jakieś deklaracje odnośnie nowych wytycznych dotyczących wymogów otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektu grantowego?

  Nie ma takiego wymogu.

 18. We wniosku koszty na Open Access zostały przypisane do pierwszego roku realizacji projektu. Czy to jest błąd?

  Nie. Koszty na Open Access wyliczane są automatycznie i ujmowanie we wniosku w kosztorysie w pierwszym roku realizacji projektu.

 19. Czy środki w ramach Open Access należy wydatkować wyłącznie w pierwszym roku realizacji projektu, tak jak jest są wpisane w kosztorysie we wniosku?

  Nie. Koszty przeznaczone na publikowanie w ramach otwartego dostępu są przypisywane do pierwszego roku realizacji, dzięki czemu kierownik projektu może dysponować tymi środkami przez cały okres realizacji projektu. Środki te będą wypłacane ryczałtem i rozliczane jak Koszty pośrednie.