Dr Sebastian Borowicz

 

dr Sebastian Borowicz

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
  • Adres e-mail: Sebastian Borowicz
  • Numer telefonu: (12) 341 9159
 

Sebastian Borowicz – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009). Archeolog klasyczny, historyk sztuki starożytnej, członek komitetu redakcyjnego serii Figurae Wydawnictwa UJ. Od 2017 Koordynator Dyscyplin w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie.

Zajmuje się badaniami komparatystycznymi i kulturoznawczymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wizualności oraz semiotyki obrazu. Brał udział w badaniach grantowych finansowanych przez The Leventis Foundation (w CAARI, Nikozja), NCN (na Wydziale Artes Liberales UW oraz na Wydziale Polonistyki UJ), jak również w wielu misjach archeologicznych w Grecji i na Cyprze. Od 2004 do 2010 członek Australian Archaeological Expedition to Paphos. Stypendysta m.in. rządu Republiki Grecji na Uniwersytecie Kapodistriasa w Atenach, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze czy Fundacji Lanckorońskich (Rzym). Publikował m.in. w Kontekstach, Tekstach Drugich, Études et Travaux oraz tomach zbiorowych. Współautor takich książek jak Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu (2012) oraz Anty-Beatrycze. Studia nad historią kulturową obrazu pijanej i szalonej staruchy (2016). Obecnie współpracuje z Wydziałem Polonistyki UJ jako sekretarz Pracowni Multimodalnych Strategii Edukacyjnych.