POLONEZ BIS


Jesteś naukowcem i masz doskonały pomysł na badania?

Zrealizujesz je w Polsce!

Wybór tematu, dyscypliny badań oraz instytucji przyjmującej w Polsce zależy tylko od Ciebie. Możesz otrzymać do 100 000 euro na badania podstawowe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 465 euro brutto, a przede wszystkim, szansę na rozwój kariery naukowej.

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W trzech konkursach, które ogłosimy w 2021 i 2022 roku, zrekrutujemy 120 doświadczonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić tu badania podstawowe w wybranych przez siebie instytucjach publicznych lub prywatnych. Program gwarantuje Stażystom zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatkowe fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej. Program naukowy uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń, współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi w ramach staży międzysektorowych.

Informacja o projekcie w europejskim Serwisie Informacyjnym Badań i Rozwoju (CORDIS).

okładka ulotki POLONEZ BIS

Pobierz ulotkę

Rozwiń wszystkie »

Zwiń wszystkie «

Kto może złożyć wniosek?

 • Obywatele dowolnego państwa, bez względu na narodowość, wiek i płeć
 • Naukowcy z tytułem doktora lub co najmniej czteroletnim, pełnoetatowym, udokumentowanym doświadczeniem badawczym
 • Osoby, które w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu nie mieszkały i nie pracowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (naukowcy starający się o status uchodźcy będą mogli przedłużyć ten okres)
 • Badacze gotowi zmienić miejsce pracy i przeprowadzić się do Polski na 2 lata – cały okres realizacji projektu

 

Warunki finansowe

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz ubezpieczenie zdrowotne i społeczne zagwarantowane w Kodeksie Pracy (płatny urlop wypoczynkowy, zasiłek chorobowy, prawo do urlopu i świadczeń macierzyńskich i rodzicielskich, bezpłatna państwowa służba zdrowia)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie:
  • Living and Mobility allowance: 4 465 euro miesięcznie
  • Family allowance: 300 euro miesięcznie (dla osób przyjeżdżających z rodzinami)
  • Zasiłek specjalny: 200 euro miesięcznie (dla osób z niepełnosprawnością)

  z powyższych kwot zostanie potrącony podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne, w tym koszty pracodawcy

 • Grant badawczy do 100 000 euro, który może sfinansować m.in. wynagrodzenia dla członków zespołu, zakup aparatury, koszty badań terenowych, wyjazdów na konferencje naukowe i pobytów służbowych w ramach staży międzysektorowych (koszty podróży i noclegów)

 

Rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności miękkich

Wszechstronny program szkoleniowy przygotowany i realizowany we współpracy z partnerami instytucjonalnymi pozwoli Stażystom:

 • zaplanować swoją dalszą karierę – firma szkoleniowa Careers Research and Advisory Centre - Vitae z siedzibą w Cambridge, Wielka Brytania
 • zdobyć wiedzę ekspercką w zakresie Responsible Research and Innovation – Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki
 • rozwinąć współpracę z biznesem – Fundacja Startup HUB Poland
 • skuteczniej realizować politykę otwartego dostępu – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Instytucje przyjmujące

Przed złożeniem wniosku w programie POLONEZ BIS należy wybrać i skontaktować się z instytucją przyjmującą – przyszłym pracodawcą w Polsce. Stażystów może przyjąć każda instytucja z siedzibą na terenie Polski, m.in.: ośrodki badawcze, uniwersytety, biblioteki naukowe, muzea, organizacje pozarządowe, szpitale, przedsiębiorstwa. Profil instytucji powinien odpowiadać charakterowi projektu badawczego.

Nie można realizować projektu POLONEZ BIS w instytucji, która nadała Stażyście/Stażystce stopień doktora lub która zatrudniała go/ją w okresie 3 lat bezpośrednio przed dniem ogłoszenia konkursu.

Instytucja przyjmująca zapewni Stażystom opiekę naukową mentora w wybranej dziedzinie badań i zatrudni lub wyznaczy asystenta administracyjnego, który pomoże w prawidłowym zarządzaniu projektem.

Instytucja przyjmująca otrzyma 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.

 

Harmonogram konkursów

POLONEZ BIS 1: wrzesień 2021 r. – grudzień 2021 r.

POLONEZ BIS 2: marzec 2022 r. – czerwiec 2022 r.

POLONEZ BIS 3: wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r.

Chcesz lepiej poznać program POLONEZ?

Obejrzyj wywiad z Laureatami poprzednich edycji programu:

The POLONEZ Experience - meet the Fellows (napisy PL)

The POLONEZ Experience - meet the Fellows (PJM)


Kontakt