• OPUS
  ST3
  Sieci polarytonowe. Platforma fizyki ciała stałego dla kwantowych symulacji stanów sk…
  prof. dr. hab. Michał Matuszewski
 • OPUS
  NZ1
  Molekularne mechanizmy procesu fotosyntezy w warunkach ekstremalnych
  dr hab. Joanna Monika Kargul, prof. UW
 • SONATA BIS
  ST5
  Peptydy przeciwdrobnoustrojowe – sposób na lekooporność
  dr hab. inż. Magdalena Rowińska-Żyrek
 • ""
  PRELUDIUM
  HS2
  Mobilność kulturowa pomiędzy międzywojennymi ugrupowaniami awangardowymi z Polski, Be…
  dr inż. arch. Michał Wenderski
 • HERA
  HS2
  Dźwiękowe wspomnienia: przeszłość muzyczna w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej…
  dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN
 • OPUS
  HS6
  Osobowościowe i kulturowe determinanty korzystania z portali społecznościowych
  dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
 • OPUS
  NZ6
  Wpływ wybranych czynników odporności na zdrowie chorych na nowotwory układu krwiotwór…
  prof. dr hab. n. med. Maciej Cedzyński
 • PRELUDIUM
  NZ7
  Poszukiwanie związków przeciwbakteryjnych o podwójnym mechanizmie działania
  dr inż. Joanna Fedorowicz
 • SONATA
  ST7
  Generowanie ultrakrótkich impulsów optycznych z laserów całkowicie światłowodowych do…
  dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. PWr
 • OPUS
  ST10
  Kriokonity w obszarach polarnych i ich rola w akumulacji zanieczyszczeń atmosferyczny…
  dr hab. inż. Edyta Łokas, prof. IFJ PAN
 • DAINA
  NZ8
  Wpływ śmieci plastikowych na zmiany bentosowego ekosystemu Arktyki
  prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
 • ETIUDA
  HS3
  Sztuka naskalna rejonu Kondoa w Tanzanii a tradycyjne religie społeczności lokalnych
  mgr Maciej Grzelczyk

Uwaga do przykładów projektów

Uwaga! Wszystkie projekty ze starej strony będą sukcesywnie dodawane do galerii