• OPUS
  HS5
  Kryzys multilateralnego systemu handlowego: postępująca dezintegracja czy naturalna e…
  dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. ALK
 • OPUS
  NZ6
  Wpływ progenitorowych komórek erytropoezy na przebieg choroby nowotworowej
  prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis
 • PRELUDIUM
  NZ8
  Krajobraz dźwięku, czyli o komunikacji wśród płazów
  mgr inż. Michał Bełcik
 • HERA
  HS
  Ponad stereotypami: wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną
  dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ
 • OPUS
  ST10
  Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu
  dr hab. Błażej Błażejowski
 • SONATA
  NZ8
  Rola dynamiki zasobów w kształtowaniu produkcji nasion u roślin, u których występują…
  dr Michał Bogdziewicz

Uwaga do przykładów projektów

Uwaga! Wszystkie projekty ze starej strony będą sukcesywnie dodawane do galerii