• ETIUDA
  HS3
  Sztuka naskalna rejonu Kondoa w Tanzanii a tradycyjne religie społeczności lokalnych
  mgr Maciej Grzelczyk
 • OPUS
  HS2
  Polskie gry wideo? Kultury grania i branża gier w kontekście narodowym
  dr hab. Tomasz Z. Majkowski
 • OPUS
  NZ7
  Neurochemiczne podstawy przeciwdepresyjnych właściwości psychodelików w zwierzęcych m…
  prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska
 • PRELUDIUM
  HS6
  Rola emocji w sporcie na przykładzie e-sportu
  mgr Maciej Behnke
 • OPUS
  ST4
  Status metylacji końca 5' mRNA: w kierunku głębszego zrozumienia biologicznej ro…
  prof. dr hab. Jacek Jemielity
 • OPUS
  HS3
  Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej
  dr Monika Kujawska
 • COVID
  HS
  Strach przed pandemią. Błędy w postrzeganiu i podejmowaniu ryzyka w czasach koronawi…
  dr hab. Michał Krawczyk, prof. UW
 • OPUS
  NZ7
  Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wrażliwość na działanie insuliny u osób z nadwa…
  prof. dr hab. Ewa Ziemann
 • MAESTRO
  NZ1
  Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin
  prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
 • OPUS
  ST8
  Badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sp…
  prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
 • M-ERA
  ST5
  Nowe materiały ceramiczne do budowy elektrod w ogniwach paliwowych
  dr inż. Sebastian Wachowski
 • SONATA BIS
  ST5
  Hydrożele w leczeniu ginekologicznym
  dr Monika Gosecka

Uwaga do przykładów projektów

Uwaga! Wszystkie projekty ze starej strony będą sukcesywnie dodawane do galerii