• PRELUDIUM
  NZ8
  Krajobraz dźwięku, czyli o komunikacji wśród płazów
  mgr inż. Michał Bełcik
 • HERA
  HS
  Ponad stereotypami: wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną
  dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ
 • OPUS
  ST10
  Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu
  dr hab. Błażej Błażejowski
 • SONATA
  NZ8
  Rola dynamiki zasobów w kształtowaniu produkcji nasion u roślin, uktórych występują l…
  dr Michał Bogdziewicz
 • Zdjęcie portretowe kierownika projektu (Michał Choiński)
  OPUS
  HS2
  Hiperbola w twórczości pisarzy amerykańskiego Południa
  dr Michał Choiński
 • Kierownik projektu - dr Łukasz Bola
  ETIUDA
  HS6
  Kora wzrokowa u osób niewidomych od urodzenia
  dr Łukasz Bola
 • dr Paweł Gołyźniak podczas pracy
  ETIUDA
  HS3
  Gemmy a propaganda w republice rzymskiej i za panowania cesarza Augusta
  dr Paweł Gołyźniak
 • Kierowiczka projektu dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
  SONATA
  NZ9
  Bakterie anammox pomogą w oczyszczaniu ścieków i zmniejszeniu efektu cieplarnianego
  dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ
 • Kierownik projektu - dr hab. Michał Słowiński
  OPUS
  ST10
  Niebezpieczne skutki katastroficznych odlesień
  dr hab. Michał Słowiński
 • dr Katarzyna Grzelak
  FUGA
  NZ8
  Jak radzą sobie najmniejsi – meiofauna Arktyki w obliczu zmian klimatycznych
  dr Katarzyna Grzelak
 • dr Agata Ignaciuk
  POLONEZ
  HS3
  Kultury planowania rodziny w Polsce, 1945-1989
  dr Agata Ignaciuk
 • mgr Marcin Brodecki
  PRELUDIUM
  NZ7
  Ocena radiacyjnego narażenia soczewek oczu personelu medycznego
  mgr Marcin Brodecki

Uwaga do przykładów projektów

Uwaga! Wszystkie projekty ze starej strony będą sukcesywnie dodawane do galerii