• OPUS
  HS5
  Kryzys multilateralnego systemu handlowego: postępująca dezintegracja czy naturalna e…
  dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. ALK
 • OPUS
  NZ6
  Wpływ progenitorowych komórek erytropoezy na przebieg choroby nowotworowej
  prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis
 • PRELUDIUM
  NZ8
  Krajobraz dźwięku, czyli o komunikacji wśród płazów
  mgr inż. Michał Bełcik
 • ""
  HERA
  HS
  Ponad stereotypami: wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną
  dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ
 • OPUS
  ST10
  Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu
  dr hab. Błażej Błażejowski
 • SONATA
  NZ8
  Rola dynamiki zasobów w kształtowaniu produkcji nasion u roślin, uktórych występują l…
  dr Michał Bogdziewicz
 • Zdjęcie portretowe kierownika projektu (Michał Choiński)
  OPUS
  HS2
  Hiperbola w twórczości pisarzy amerykańskiego Południa
  dr Michał Choiński
 • Kierownik projektu - dr Łukasz Bola
  ETIUDA
  HS6
  Kora wzrokowa u osób niewidomych od urodzenia
  dr Łukasz Bola
 • dr Paweł Gołyźniak podczas pracy
  ETIUDA
  HS3
  Gemmy a propaganda w republice rzymskiej i za panowania cesarza Augusta
  dr Paweł Gołyźniak
 • ""
  POLONEZ
  HS3
  Nowe spojrzenie na historię rodziny w Europie
  dr hab. Mikołaj Szołtysek
 • prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski
  MAESTRO
  ST2
  Zjawiska termiczne w zimnych gazach atomowych
  prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski
 • Kierowiczka projektu dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
  SONATA
  NZ9
  Bakterie anammox pomogą w oczyszczaniu ścieków i zmniejszeniu efektu cieplarnianego
  dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ

Uwaga do przykładów projektów

Uwaga! Wszystkie projekty ze starej strony będą sukcesywnie dodawane do galerii