Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych


Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkania będą miały formę jednodniowych warsztatów i odbędą się w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki, w terminie 15-16 maja 2019 r. w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi. Przewidywany czas szkolenia to ok. 5 godzin.

Celem szkolenia jest:

  • omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem wniosków od strony formalnej,
  • przedstawienie zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego, od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,
  • prezentacja procesu kontroli realizacji projektu w jednostce.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów.

Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników jest ograniczona. Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach organizowanych przez NCN.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 kwietnia br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń (nie później niż 30 kwietnia br.) wraz z informacjami organizacyjnymi. Szkolenie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na warsztaty szkoleniowe ani noclegu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem warsztaty@ncn.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nazwisko *

Imię *

Pełna nazwa jednostki *

Stanowisko

Adres e-mail *

Numer telefonu

Proszę wybrać termin *

Czy uczestniczył/a już Pan/Pani w warsztatach dla pracowników administracji jednostek naukowych organizowanych przez NCN?

Proszę przepisać frazę "NCN" (pytanie kontrolne) *

*

Pola oznaczone * są wymagane

Polityka cookies

Partnerzy