URBAN EUROPE


ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) jest inicjatywą sieci JPI Urban Europe, zrzeszającą 25 organizacji z 18 krajów europejskich, której celem jest finansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych odpowiadających na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

Sieć wspiera badania angażujące naukowców, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, gmin, władz miejskich, przedsiębiorstw użyteczności publicznej itd.

NCN przystąpiło do ENSUF w 2015 r., włączając się w organizację konkursu ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, współfinansowanego ze środków Horyzontu 2020.

Konkursy:

Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas (zamknięty)

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI Urban Europe oraz chińską organizacją NSFC zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 1. Climate change and new urban economies;
 2. Transformation of energy systems and strengthen urban circular economies;
 3. Urban public administration and services innovation;
 4. Urban data management.

Termin wstępnej, ale obowiązkowej rejestracji upływa 12 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 2 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz z 2 (maksymalnie 3) chińskich zespołów naukowych.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Chiny, Francja, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania.


Dokumentacja konkursowa:


Webinaria informacyjne

Zapraszamy również do udziału w spotkaniach informacyjnych w formie webinarium w dniach:

Webinaria będą też okazją dla potencjalnych wnioskodawców do zaprezentowania wstępnych pomysłów oraz pozyskania partnerów z Europy i Chin.


Szczegółowe informacje o konkursie: https://jpi-urbaneurope.eu/calls/sustainable-urbanisation-china-europe/

Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej rejestracji wniosku, w drugim składa właściwy wniosek (proposal). Wstępnej rejestracji należy dokonać do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków, tzw. proposals, upływa 20 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

 1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9: pkt 2.1.2 a) i b)) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 4. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 9 listopada 2017 r.: 1 EUR= 4,2308 PLN.

Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus (zamknięty)

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus na międzynarodowe projekty badawcze, organizowanym przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum.

Konkurs jest odpowiedzią na pilne i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu.

Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

 • Robust Knowledge, Indicators and Assessments,
 • Multi-level Governance and Management,
 • Managing Strategies and Solutions.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Budżet konkursu: 28,5 miliona EUR (konkursu współfinansowany ze środków Horyzontu 2020).

Kraje uczestniczące w konkursie:

Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Cypr, Francja, Holandia, Japonia, Katar, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania.

Wszystkich, którzy poszukują partnerów do realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach tego konkursu, zapraszamy do zarejestrowania się na stronach: LinkedIn group lub Future Earth Open network.


Dokumentacja konkursowa:

 1. SUGI Ogłoszenie konkursowe
 2. SUGI Formularz wniosku
 3. SUGI Wymogi formalne NCN
 4. SUGI Ulotka
 5. SUGI Lista kontaktowa
 6. SUGI Prezentacja

Szczegółowe informacje o konkursie

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 15 marca 2017 r.  do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 20 września 2017 r.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie SUGI, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie.
 4. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 54/2016 – 9 czerwca 2016 r. (1 EUR= 4,3334 PLN)
 5. Wszystkich wnioskodawców z Polski prosimy o kontakt z NCN.

Kontakt:

Joanna Komperda, tel. 12 341 9138

dr Kinga Sekerdej, tel. 12 341 9172

Więcej informacji: www.sugi-nexus.org

ERA-NET Cofund Smart Urban Future (zamknięty)

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, obejmującym następujące tematy:

 • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage,
 • New dynamics of public services,
 • Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Budżet konkursu: 23,5 miliona EUR (konkursu współfinansowany ze środków Horyzontu 2020)

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy

Wszystkich, którzy poszukują partnerów do realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach tego konkursu, zapraszamy do zarejestrowania się na LinkedIn group  lub do skorzystania z Partner Search Form: http://jpi-urbaneurope.eu/ensuf-partner-search/.

Dokumentacja konkursowa:

 1. ENSUF Call Text
 2. ENSUF Application form
 3. ENSUF NCN Eligibility requirements
 4. ENSUF call infoflyer
 5. ENSUF FAQ

Szczegółowe informacje o konkursie

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposal należy złożyć do dnia 15 marca 2016 r.  do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 20 września 2016 r.

Polscy wnioskodawcy są również zobowiązani do rejestracji wniosku o finansowanie polskiej części projektu badawczego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 20 września 2016 r. za pośrednictwem systemu OSF (wniosek UNISONO).

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 45/2015 – 9 kwietnia 2015 r. (1 EUR=4,0198 PLN).


Kontakt:

dr Kinga Sekerdej, kinga.sekerdej@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9172

Joanna Komperda, joanna.komperda@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9138


Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 693443 oraz Nr 730254.