RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Witamy na stronie BIP Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki, powołane w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617, z późn. zm. ), jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146, z późn. zm.). Celem Narodowego Centrum Nauki jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Jeśli w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki nie znajdą Państwo poszukiwanych informacji, proszę się skontaktować z redaktorem BIP, zgodnie z instrukcją dostępu do pozostałych  informacji publicznych.

Aktualności

Aktualności

Pierwsze wyniki konkursu MINIATURA 2

01.08.2018

Znamy nazwiska pierwszych laureatów drugiej edycji konkursu MINIATURA na działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych.

Wyniki konkursów UWERTURA 2 i SONATINA 2

31.07.2018

Konkursy UWERTURA 2 oraz SONATINA 2 zostały rozstrzygnięte. Laureaci pierwszego z nich odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, na które NCN przeznaczy blisko 673 tys.  Z kolei na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem w konkursie SONATINA 2 przekażemy 30,5 mln złotych.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w naukach o życiu

31.07.2018
Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk o życiu. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Oferty pracy".

Wyniki konkursu ETIUDA 6

17.07.2018

 Rozstrzygnęliśmy szóstą edycję konkursu ETIUDA. Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł. O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147.Opublikował: Jakub Piotrowski
Publikacja dnia: 19.08.2014
Podpisał: sebastian szytula
Dokument z dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 643 150