Nagroda NCN 2016. Link graficzny przenoszący do podstrony o Nagrodzie Zobacz film Otwarte konkursy POLONEZ Przykłady finansowanych projektów UWERTURA - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Link graficzny

Polscy naukowcy laureatami międzynarodowego konkursu na temat bioróżnorodności

środa, 28 września 2016

Z przyjemnością informujemy, że cztery projekty z udziałem naukowców z Polski zostały wyłonione w międzynarodowym konkursie poświęconym bioróżnorodności, organizowanym przez sieć BIODIVERSA zrzeszającą instytucje finansujące badania naukowe w Europie. Lista rankingowa obejmuje 26 projektów prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze, w tym jeden koordynowany przez Polskę. Projekty otrzymały dofinansowanie z Programu Ramowego Horyzont 2020.


POLONEZ 3 – spotkanie informacyjne

wtorek, 27 września 2016

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem POLONEZ 3 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 października o godz. 11.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie (w Kampusie Ochota).


Zapowiedź konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

wtorek, 27 września 2016

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) zaprosiła europejskie instytucje finansujące badania naukowe do współpracy w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees umożliwiającego międzynarodową wymianę naukowców poprzez organizację staży w zespołach naukowych realizujących granty ERC w różnych krajach europejskich. Inicjatywa ma wzmocnić pozycję naukową kandydatów do grantów ERC i stworzyć im możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.


POLONEZ 3 – informacja o możliwości złożenia wniosku w systemie OSF

czwartek, 22 września 2016

W związku z ogłoszeniem 15 września konkursu POLONEZ 3 informujemy, że formularz wniosku w systemie OSF zostanie udostępniony około 17 października.


390 mln zł dla naukowców w nowej edycji konkursów

czwartek, 15 września 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy. Ruszyła dwunasta już edycja konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, w których do zdobycia jest 330 mln zł. Oprócz tego naukowcy będą mogli spróbować swoich sił w dwóch programach międzynarodowych: ogłoszonym po raz drugi konkursie BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze oraz trzeciej i ostatniej edycji konkursu POLONEZ, adresowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Na współpracę międzynarodową Centrum przeznaczy 60 mln zł.


Apel Science Europe na temat Horyzontu 2020

czwartek, 15 września 2016

W związku z planowanym przez Komisję Europejską zmniejszeniem środków na badania naukowe w programie Horyzont 2020, 13 września Science Europe opublikowało krótki dokument pt. "Finansowanie badań w Horyzoncie 2020: Najcenniejsze europejskie źródło strategicznego rozwoju" (dostępny tutaj).


Wrześniowe posiedzenie Rady NCN

środa, 14 września 2016

W dniach 7-8 września 2016 r. członkowie Rady spotkali się po raz kolejny. Pierwszego dnia, oprócz posiedzeń Komisji Rady K-1, K-2, K-3 oraz posiedzenia Komisji Odwoławczej, odbyły się również obrady Kapituły Nagrody NCN, która wybrała laureatów czwartej edycji Nagrody NCN. W skład Kapituły wchodzą członkowie Rady i Dyrektor Centrum oraz przedstawiciele fundatorów Nagrody. Kapituła dokonała wyboru młodych uczonych do Nagrody NCN 2016 w trzech obszarach badawczych: w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu. Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2016 odbędzie się 12 października 2016 r. w krakowskich Sukiennicach.


Strony

Polityka cookies

Partnerzy