Laureaci nagrody NCN Zobacz spot Otwarte konkursy Gramy dla polskiej nauki Przykłady finansowanych projektów

Majowe posiedzenie Rady NCN

czwartek, 21 maja 2015

13 maja 2015 r., przy okazji organizowanych w Szczecinie Dni Narodowego Centrum Nauki, członkowie Rady spotkali się po raz kolejny. Obrady odbyły się dzięki gościnności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  »


Zawieszenie ograniczeń w składaniu wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA

wtorek, 19 maja 2015

Informujemy, że w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 nie obowiązują ograniczenia nałożone paragrafem 38. poprzedniego regulaminu (Uchwała Rady NCN nr 71/2014) ani paragrafem 40. aktualnego regulaminu (Uchwała Rady NCN nr 26/2015). Oznacza to, że w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 (termin naboru do 16 czerwca 2015 r.) z wnioskami mogą występować osoby spełniające warunki konkursowe bez względu na nałożoną wcześniej karencję, jak również w ramach konkursów mogą być składane wnioski, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w poprzedniej edycji tych konkursów.  »


Dni NCN 2015 w Szczecinie – podsumowanie

poniedziałek, 18 maja 2015

W Szczecinie zakończyły się Dni Narodowego Centrum Nauki. To dwa dni wypełnione spotkaniami, warsztatami i prezentacjami, podczas których badacze z Zachodniego Pomorza mogli dowiedzieć się, jaka jest oferta konkursowa Centrum i jak prawidłowo przygotować wniosek o grant oraz zobaczyć, jakie osiągnięcia mają na swoim koncie laureaci rozstrzygniętych konkursów NCN.  »


Ogłoszenie konkursu konsorcjum BiodivERsA ERA-Net

czwartek, 14 maja 2015

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA ERA-Net zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze.  »


Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4

środa, 13 maja 2015

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4, ogłoszonych 15 grudnia 2014 r., zaplanowano w następujących terminach:  »


Wyniki konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8

poniedziałek, 11 maja 2015

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2014 roku:

  • OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 »


Już w środę ruszają Dni NCN w Szczecinie

poniedziałek, 11 maja 2015

W dniach 13-14 maja odbędą się kolejne Dni Narodowego Centrum Nauki, które tym razem zawitają do Szczecina. To niepowtarzalna okazja dla naukowców do bezpośredniego spotkania z pracownikami NCN i uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości finansowania badań podstawowych.  »


Strony

Polityka cookies

Partnerzy