Zobacz film Otwarte konkursy POLONEZ Przykłady finansowanych projektów

Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych

czwartek, 18 sierpnia 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:


Przebudzenie Gwiazdy Nowej

czwartek, 18 sierpnia 2016

Astronomowie z prowadzonego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego przeglądu nieba The Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) odkryli niezwykle interesującą gwiazdę nową. Analiza precyzyjnych obserwacji wykonanych w latach 2003-2016 stanowi przełom w interpretacji mechanizmów prowadzących do gigantycznych kataklizmów kosmicznych, jakimi są wybuchy gwiazd nowych. Odkrycie zostało zaprezentowane na łamach prestiżowego tygodnika naukowego „Nature".


Sprawozdanie i opinia z audytu zewnętrznego

wtorek, 16 sierpnia 2016

Uprzejmie przypominamy, że sprawozdanie i opinię z audytu zewnętrznego projektu należy przesyłać do Narodowego Centrum Nauki w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania od audytora przeprowadzającego audyt zewnętrzny. Wymóg ten wynika z § 16 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237), które jest właściwe w zakresie sposobu i trybu przeprowadzania audytu.


Konsekwencje braku zgody na prowadzenie doświadczeń na zwierzętach

wtorek, 16 sierpnia 2016

Przypominamy, jakie konsekwencje niesie za sobą nieposiadanie zgody właściwiej komisji etycznej na przeprowadzanie doświadczeń naukowych na zwierzętach. W obowiązującej do 2015 r. ustawie nieposiadanie takiej zgody było traktowane jako wykroczenie, natomiast zgodnie z ustawą z dnia 26 lutego 2015 r. jest to przestępstwo.


Rok 2015 w liczbach – statystyki konkursów już dostępne

czwartek, 21 lipca 2016

Prezentujemy Statystyki konkursów 2015, które w syntetyczny sposób przedstawiają dane liczbowe dotyczące wszystkich ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2015 r. konkursów.


NCN przeznaczy 22,5 mln zł na badania międzydziedzinowe

czwartek, 21 lipca 2016

Rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze. Eksperci NCN wskazali 5 projektów, które otrzymają łącznie 22,5 mln zł.


Zmarła prof. Janina Jóźwiak, członek Rady Narodowego Centrum Nauki

środa, 20 lipca 2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2016 r. zmarła prof. dr hab. Janina Jóźwiak – wybitna uczona, profesor SGH, członek Rady Narodowego Centrum Nauki, serdeczny przyjaciel.


Strony

Polityka cookies

Partnerzy