Zobacz film Otwarte konkursy POLONEZ Przykłady finansowanych projektów

Ograniczony kontakt z pracownikami biura

piątek, 22 lipca 2016

W dniach 26-29 lipca ze względu na trudności komunikacyjne, związane z odbywającymi się w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży, biuro NCN będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie. W związku z tym kontakt z koordynatorami dyscyplin oraz opiekunami projektów nie będzie możliwy. Udzielanie informacji dla zainteresowanych odbywać się będzie za pośrednictwem punktu informacyjnego pod numerem telefonu: 12 341 90 00 oraz adresem e-mail: informacja@ncn.gov.pl.


Zmarła prof. Janina Jóźwiak, członek Rady Narodowego Centrum Nauki

środa, 20 lipca 2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2016 r. zmarła prof. dr hab. Janina Jóźwiak – wybitna uczona, profesor SGH, członek Rady Narodowego Centrum Nauki, serdeczny przyjaciel.


Rok 2015 w liczbach – statystyki konkursów już dostępne

czwartek, 21 lipca 2016

Prezentujemy Statystyki konkursów 2015, które w syntetyczny sposób przedstawiają dane liczbowe dotyczące wszystkich ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2015 r. konkursów.


NCN przeznaczy 22,5 mln zł na badania międzydziedzinowe

czwartek, 21 lipca 2016

Rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze. Eksperci NCN wskazali 5 projektów, które otrzymają łącznie 22,5 mln zł.


Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

wtorek, 19 lipca 2016

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2016 r. MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6.


Rzetelność badań naukowych

poniedziałek, 18 lipca 2016

Uprzejmie informujemy wszystkich wnioskodawców i grantobiorców, że w dniu 3 marca 2016 r. uchwałą nr 20/2016 Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania, na podstawie którego każda osoba świadoma zaistnienia oszustw i nadużyć w projektach finansowanych przez Centrum oraz we wnioskach składanych do NCN w ramach ogłaszanych konkursów powinna poinformować o zaistniałej sytuacji pracownika Centrum.


Lipcowe posiedzenie Rady NCN

poniedziałek, 18 lipca 2016

W dniach 6-7 lipca 2016 r. członkowie Rady NCN spotkali się po raz kolejny. W pierwszym dniu obrad miało miejsce posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN oraz posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3. Tego samego dnia, członkowie Komisji ds. przeprowadzania konkursu na Koordynatorów Dyscyplin NCN odbyli rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce. W obradach plenarnych Rady Centrum dnia następnego, udział wzięli zaproszeni goście - prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki Przewodniczący Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) oraz dr Wiesław Studencki Koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE.


Strony

Polityka cookies

Partnerzy