Nagroda NCN 2016. Link graficzny przenoszący do podstrony o Nagrodzie Zobacz film Otwarte konkursy POLONEZ Przykłady finansowanych projektów UWERTURA - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Link graficzny

Zapowiedź konkursu CHIST-ERA 2016

środa, 5 października 2016

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie CHIST-ERA z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST), który zostanie ogłoszony 12 października 2016 r. Termin zgłaszania wniosków upływa 17 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.


POLONEZ 3 – zaproszenie do uczestnictwa w czacie informacyjnym

środa, 5 października 2016

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem POLONEZ 3 do wzięcia udziału w czacie informacyjnym w języku angielskim, który odbędzie się 11 października w godzinach 14:00-16:00.


SUGI - nowy konkurs dotyczący rozwoju mobilności, łączności i transportu miejskiego

piątek, 30 września 2016

Sieć JPI Urban Europe, wspierająca naukowców realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym nowemu konkursowi SUGI (Era-Net Sustainable Urbanisation Global Initiative), który zostanie ogłoszony w grudniu 2016 r.


Polscy naukowcy laureatami międzynarodowego konkursu na temat bioróżnorodności

środa, 28 września 2016

Z przyjemnością informujemy, że cztery projekty z udziałem naukowców z Polski zostały wyłonione w międzynarodowym konkursie poświęconym bioróżnorodności, organizowanym przez sieć BIODIVERSA zrzeszającą instytucje finansujące badania naukowe w Europie. Lista rankingowa obejmuje 26 projektów prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze, w tym jeden koordynowany przez Polskę. Projekty otrzymały dofinansowanie z Programu Ramowego Horyzont 2020.


POLONEZ 3 – spotkanie informacyjne

wtorek, 27 września 2016

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem POLONEZ 3 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 października o godz. 11.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie (w Kampusie Ochota).


Zapowiedź konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

wtorek, 27 września 2016

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) zaprosiła europejskie instytucje finansujące badania naukowe do współpracy w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees umożliwiającego międzynarodową wymianę naukowców poprzez organizację staży w zespołach naukowych realizujących granty ERC w różnych krajach europejskich. Inicjatywa ma wzmocnić pozycję naukową kandydatów do grantów ERC i stworzyć im możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.


POLONEZ 3 – informacja o możliwości złożenia wniosku w systemie OSF

czwartek, 22 września 2016

W związku z ogłoszeniem 15 września konkursu POLONEZ 3 informujemy, że formularz wniosku w systemie OSF zostanie udostępniony około 17 października.


Strony

Polityka cookies

Partnerzy