Zobacz film Otwarte konkursy Przykłady finansowanych projektów UWERTURA - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Link graficzny

Webinarium na temat konkursu SUGI dotyczącego rozwoju mobilności, łączności i transportu miejskiego

poniedziałek, 7 listopada 2016

Sieć JPI Urban Europe, wspierająca naukowców realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym poświęconym nowemu konkursowi SUGI (Eranet Sustainable Urbanisation Global Initiative), który zostanie ogłoszony w grudniu 2016 r.


Rusza rejestracja na grudniowe warsztaty dla pracowników administracyjnych

czwartek, 3 listopada 2016

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.


Formularze wniosków dla konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2 dostępne

czwartek, 3 listopada 2016

Informujemy, że w dniu 3 listopada w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2.


„Strategies for Widening Excellence and Closing the Knowledge Divide in Europe" – spotkanie w Budapeszcie

poniedziałek, 31 października 2016

Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński w dniach 26-27 października uczestniczyli spotkaniu pt. „Strategies for Widening Excellence and Closing the Knowledge Divide in Europe".


Nowy konkurs sieci CHIST-ERA

piątek, 28 października 2016

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie sieci CHIST-ERA finansującej badania naukowe z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Communication Science and Technologies, ICST).


Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa dla członka Rady NCN

czwartek, 27 października 2016

Z przyjemnością informujemy, że prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, członek Rady Narodowego Centrum Nauki, oraz prof. Douglas H. Turner z Uniwersytetu w Rochester zostali uhonorowani Polsko-Amerykańską Nagrodą Naukową. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i American Association for the Advancement of Science za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem współpracy naukowców z Polski i USA.


Polish Info Days w Londynie i Glasgow

poniedziałek, 24 października 2016

Zapraszamy do uczestnictwa w dniach informacyjnych Polish Info Days, które odbędą się 3 i 4 listopada odpowiednio w Glasgow i Londynie. Spotkania te są skierowane do naukowców, którzy chcieliby prowadzić badania w Polsce, a także przedstawicieli instytucji naukowych.


Strony

Polityka cookies

Partnerzy