śr., 15/06/2011 - 21:30

Działając na podstawie uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 17/2011, z dnia 12 maja 2011 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) należy przygotować w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji i wraz z wersją drukowaną projektu (1 egzemplarz) przesłać do Narodowego Centrum Nauki do dnia 15 września 2011 roku.

Narodowe Centrum Nauki jednocześnie informuje, że z powodu przeciążenia systemu OSF aplikacjami składanymi w aktualnych konkursach, wniosek dla doświadczonych naukowców będzie dostępny w systemie od 1 lipca bieżącego roku.