wt., 21/06/2011 - 13:02

17 czerwca zakończył się nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w marcu 2011. Polscy naukowcy wnioskują o przyznanie łącznie ponad 2,5 miliarda złotych na badania podstawowe dla 7890 projektów.

Ostateczna liczba wniosków zakwalifikowanych do konkursów będzie znana za kilkanaście dni, kiedy do NCN spłyną również wymagane przez regulamin wnioski w formie wydrukowanej. Wniosek uznaje się za złożony w terminie pod warunkiem, że przesyłka została nadana nie później niż ostatniego dnia konkursu, czyli 17 czerwca 2011.

Polscy naukowcy najczęściej składali wnioski w ramach Nauk Ścisłych i Technicznych – stanowiły one aż 42 procent wszystkich projektów przesłanych drogą elektroniczną do NCN. Rekordową liczbę wniosków przesłano w ramach panelu ST8 „Inżynieria procesów i produkcji”, gdzie zostało ich zarejestrowanych aż 786. Inżynierowie i naukowcy zajmujący się naukami ścisłymi ubiegają się o ponad połowę środków wnioskowanych we wszystkich konkursach.
W zakresie Nauk o Życiu zarejestrowano 32 procent wszystkich wniosków, zaś w ramach trzeciej grupy - Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce - nieco ponad 25 procent.

Spośród czterech typów konkursów, największym zainteresowaniem cieszył się konkurs adresowany do wszystkich naukowców, na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. O pieniądze w tym konkursie rywalizuje ponad 3700 wniosków. Nieco mniej projektów spłynęło na trzeci konkurs, skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, czyli w ogromnej większości doktorantów polskich uczelni. O środki z tej puli rywalizuje ponad 2,5 tysiąca projektów. W konkursie dla osób rozpoczynających karierę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, o finansowanie ubiega się niespełna 1,5 tysiąca projektów. Najmniejszą popularnością cieszył się konkurs na finansowanie projektów badawczych niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (tzw. projekty międzynarodowe niewspółfinansowane). O środki w ramach tego konkursu ubiega się 316 wnioskodawców.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi prawdopodobnie wczesną jesienią.