Udział dyrektora NCN w „Russell Group European Engagement Workshop”


środa, 11 grudnia 2013

Dnia 9 grudnia br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w odbywających się w Londynie warsztatach dotyczących doskonałości badań naukowych, zarządzaniu w nauce, komercjalizacji wyników badań, a także współpracy uniwersytetów z sektorem prywatnym.

Warsztaty te, o nazwie „Russell Group European Engagement Workshop” zostały zorganizowane przez tzw. Russell Group zrzeszającą 24 wiodące brytyjskie uniwersytety badawcze i odbyły się na terenie Ambasady Republiki Litewskiej. Litwa sprawuje obecnie Prezydencję Unii Europejskiej.  Obradom przewodniczył Sir Leszek Borysiewicz, rektor (Vice-Chancellor) Uniwersytetu Cambridge.