czw., 08/01/2015 - 13:14

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Centrum Nauki, dotyczącymi zmiany rachunku bankowego, na który Centrum przelewa jednostce środki finansowe na realizację projektów badawczych/staży/stypendiów oraz projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych informujemy, że zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania zapisów umowy.

Zmiana ta, dla wszystkich projektów, odbywa się poprzez złożenie do Centrum pisma skierowanego do dyrektora Narodowego Centrum Nauki, podpisanego przez kierownika jednostki.

Wzór pisma