wt., 20/01/2015 - 13:55

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Infect-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • The host-pathogen interaction in regards to clinically relevant strains and the assessment of factors influencing this interplay.
 • Diagnostics based on components of host-pathogen interaction, including development of markers for a clinical and personalized setting and detection of high risk clones in various diseases.

Z konkursu wykluczone są tematy dotyczące HIV/AIDS, żółtaczki zakaźnej typu B i C, malarii i gruźlicy.

Do konkursu  należy zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech, ale nie więcej niż sześciu spośród wymienionych krajów:

 • Belgia
 • Francja
 • Hiszpania
 • Indie
 • Izrael
 • Niemcy
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Węgry
 • Włochy

Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć 3 lat.

Sposób i termin składania wniosków

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć skrócony opis projektu, tzw. pre-proposal, w drugim etapie – pełny opis projektu, tzw. full proposal.  Wnioski typu pre-proposal należy złożyć do dnia 18 marca 2015 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 17 lipca 2015 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.  Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu to grudzień 2015 r.

Wnioski należy składać za pomocą systemu elektronicznego dostępnego tutaj: https://www.submission-infect-era.eu/.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową:

 1. Infect-ERA Call 2015 Call Text 3rd Call
 2. Infect-ERA Call 2015 Guidelines for Applicants
 3. Infect-ERA Call 2015 PreProposal Example and Hints
 4. Infect ERA Call 2015: NCN Eligibility Requirements

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: https://www.submission-infect-era.eu/3rd-call

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partnering Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych: http://www.infect-era.eu/collaborations.

Polscy wnioskodawcy są zobowiązani do rejestracji wniosku o finansowanie polskiej części projektu badawczego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 25 marca 2015 r. za pośrednictwem systemu OSF (wniosek UNISONO):  www.osf.opi.org.pl.

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF  powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem ero z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 73/2014 – 11 września 2014 r. (1 EUR=4,1935 PLN).

Kontakt:

dr Magdalena Kowalczyk,  tel. 12 341 9160

Sylwia Kostka, tel. 12 341 9018