Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych – podsumowanie


piątek, 21 października 2016

4 października 2016 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyła się kolejna edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych finansowanych przez Centrum.

Główną ideą warsztatów jest wsparcie pracowników administracyjnych w zakresie zarządzania i obsługi projektów badawczych. W tym celu w trakcie warsztatów prezentowane są zagadnienia związane z procedurą podpisywania umów o realizację i finansowanie projektów, zasady zmiany warunków realizacji projektów (sporządzanie aneksów do umów) oraz raportowanie przebiegu realizacji projektów (raporty okresowe i końcowe).

Ponadto podczas warsztatów zaprezentowano kwestie związane z procedurą konkursową, przybliżono aspekty finansowo-księgowe realizowanych projektów badawczych oraz procedurę kontroli i audytu projektów. Program październikowej edycji został dodatkowo wzbogacony o nowy moduł, dotyczący stypendiów naukowych, planowanych i wypłacanych w ramach realizowanych projektów badawczych.

W październikowym spotkaniu wzięło udział 19 reprezentantów polskich uczelni i instytutów badawczych. Podobnie jak w poprzednich edycjach, warsztaty przyczyniły się do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy pracownikami administracyjnymi jednostek naukowych i przedstawicielami Centrum. Uczestnicy po raz kolejny pozytywnie ocenili szkolenie, doceniając możliwość  pogłębienia praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z formalną obsługą projektów badawczych.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział, współpracę i zaangażowanie w trakcie warsztatów oraz cenne uwagi, które pomogą nam lepiej wspierać grantobiorców oraz jednostki w prowadzeniu przez nich projektów badawczych.