pt., 31/08/2018 - 12:06

Kolejnych 95 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Otrzymają oni łącznie niemal 3,25 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 28 działań o wartości 626 497 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 23 działania o wartości 708 686 zł
  • nauki o życiu: 44 działania o wartości 1 914 382 zł

Lista rankingowa nr 2