pt., 19/10/2018 - 10:01

Kolejnych 113 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 3,7 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 45 działań o wartości 926 973 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 29 działania o wartości 912 981 zł
  • nauki o życiu: 39 działania o wartości 1 848 836 zł

Lista rankingowa nr 4