Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców w 2020 r.


piątek, 22 listopada 2019

Z satysfakcją odnotowujemy duże zainteresowanie, jakim cieszą się spotkania informacyjne i szkolenia prowadzone przez Koordynatorów Dyscyplin NCN w jednostkach naukowych. Wzorem roku ubiegłego, proponujemy Państwu kalendarz z terminami zarezerwowanymi na tego typu spotkania informacyjne i szkolenia w pierwszym półroczu 2020 r. 

Terminarz będzie uzupełniany sukcesywnie w ciągu roku. Ze względów organizacyjnych i z uwagi na pozostałe obowiązki pracowników, nie możemy odpowiedzieć pozytywnie na wszystkie zaproszenia.

KALENDARZ SZKOLEŃ – PIERWSZA POŁOWA 2020

MiesiącDzień
Styczeń23,24
Luty03,04
Marzec26,27
Kwiecień23,24
Maj25,26
Czerwiec29,30
Jednostki naukowe, które chcą zorganizować  spotkanie lub szkolenie proszone są o wybór jednego z proponowanych terminów. Jednocześnie zwracamy uwagę, że spotkania te powinny być dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl

Postaramy się odpowiedzieć pozytywnie na jak największą liczbę zaproszeń, jednak nie możemy zagwarantować, że nasz przyjazd będzie zawsze możliwy. Na decyzję o przyjęciu zaproszenia wpłynie przede wszystkim: liczba uczestników planowanego spotkania, kolejność zgłoszeń oraz dostępność koordynatorów w danym terminie.

Aby zapewnić udział wszystkim zainteresowanym naukowcom, miejsca i terminy szkoleń będziemy podawać do wiadomości publicznej.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że dzięki współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej istnieje możliwość rozszerzenia tematyki spotkania o ofertę NAWA. W tej sprawie proszę o kontakt z przedstawicielem agencji Panią Ewą Sołtysik, głównym specjalistą w pionie komunikacji i promocji, która jest odpowiedzialna za koordynację spotkań:

e-mail: ewa.soltysik@nawa.gov.pl

tel: 22-390-35-66

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE I WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW W 2019 r.