Aktualności


Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)” – druga lista rankingowa

Friday, 5 March 2021

Przedstawiamy drugą listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)”. Do finansowania został skierowany jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną. »


Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci M-ERA.NET 3

Wednesday, 3 March 2021

Już w połowie marca 2021 r. Sieć M-ERA.NET 3 ogłosi nowy, współfinansowany przez Komisję Europejską, konkurs dotyczący badań materiałowych i innowacji. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona będzie w szczególności: »


Webinarium CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.

Wednesday, 3 March 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze poświęconym konkursowi Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age organizowanym w ramach programu CHANSE (Colaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Webinarium odbędzie się 15 marca 2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Do rejestracji na wydarzenie zachęcamy wszystkich zainteresowanych konkursem Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Podczas webinarium, zostaną przybliżone zagadnienia takie jak: tematyka badawcza, kryteria udziału, procedura składania i oceny wniosków. Zaplanowana została również sesja pytań i odpowiedzi. »


Kolejny sukces polskich badaczy w konkursie sieci M-ERA.NET2

Monday, 1 March 2021

Z radością informujemy, że aż pięć zespołów badawczych z Polski znalazło się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET 2 finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. W konkursie M-ERA.NET 2 Call 2020 złożonych zostało 236 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 32,3 mln euro  otrzymały 42 projekty. »


Przedsmak programu POLONEZ BIS

Monday, 1 March 2021

Nowa strona internetowa, newsletter, a także publikacja podsumowująca wcześniejsze edycje konkursu. Zbliża się program POLONEZ BIS, który oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia da przyjeżdzającym do Polski naukowcom szansę na realizację własnych projektów badawczych i rozwój karier. »


Przypomnienie o zwrocie odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych przez NCN

Monday, 1 March 2021

Przypominamy, że do końca pierwszego kwartału należy dokonać zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum. W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się po dniu 31 grudnia 2015 r. lub które nadal są w trakcie realizacji, odsetki bankowe można zwracać do Centrum zbiorczo jednym przelewem, bez konieczności zwracania odsetek bankowych z każdego projektu z osobna. »


Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2020 r.

Friday, 26 February 2021

Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2020 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN: »


Pages