pon., 11/01/2021 - 08:41

Przedstawiamy drugą listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”. Dwa kolejne wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i skierowane do finansowania ze środków NCN. 

Zobacz listę rankingową

Program „Polskie Powroty 2020”, ogłoszony przez NAWA w dniu 7 stycznia 2020 r., daje polskim naukowcom pracującym za granicą możliwość powrotu do Polski i prowadzenia badań naukowych w polskich jednostkach naukowych. W ramach składanych w programie wniosków można było zaplanować Komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez NCN. 

Zespół oceniający NAWA wyłonił w konkursie siedem projektów zawierających Komponent badawczy. Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali w ramach swoich projektów Komponent badawczy, są zobligowani do złożenia do NCN w ramach Naboru wniosków o finansowanie tych badań. Wnioski podlegają w Centrum wyłącznie ocenie formalnej. Jest ona przeprowadzana w sposób ciągły, aż do momentu złożenia do NCN ostatniego z wniosków zwierających Komponent badawczy, który uzyskał finansowanie w programie „Polskie Powroty 2020”. 

Lista nr 2 Komponentów badawczych finansowanych przez NCN w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”