Aktualności


Zapisy na listopadowe warsztaty dla pracowników administracyjnych

poniedziałek, 29 października 2018

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.


Zapowiedź konkursu QuantERA Call 2019 w obszarze technologii kwantowych

wtorek, 23 października 2018

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie QuantERA z obszaru technologii kwantowych, który zostanie ogłoszony w listopadzie 2018 r. w ramach programu koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki.


Narodowe Centrum Nauki sygnatariuszem deklaracji DORA

wtorek, 23 października 2018

Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę NCN, podpisał deklarację San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Deklaracja dotyczy sposobu oceniania jakości badań naukowych m.in. przez podmioty finansujące naukę, czasopisma oraz jednostki naukowe.


Znamy kierowników dwóch pierwszych Centrów Dioscuri

poniedziałek, 22 października 2018

Aleksandra Pekowska i Grzegorz Sumara pokonali 45 kandydatów z całego świata i już w przyszłym roku utworzą w Warszawie zespoły badawcze w ramach Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.


MINIATURA 2: czwarta lista rankingowa

piątek, 19 października 2018

Kolejnych 113 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 3,7 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.


Rusza nowy konkurs sieci CHIST-ERA

środa, 17 października 2018

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).

Posiedzenie Rady NCN 10-11 października 2018 r.

środa, 17 października 2018

W dniach 10-11 października 2018 r. Rada NCN spotkała się po raz kolejny. Pierwszego dnia odbyły się posiedzenia Komisji Rady NCN: Odwoławczej, ds. Regulaminów i Procedur, ds. oceny efektów działalności NCN oraz Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) i Nauk o Życiu (K-3). Tego samego dnia odbyło się również spotkanie Rady NCN z członkami Rady minionych kadencji poświęcone dyskusji na temat działalności Centrum.


Strony