Aktualności


Wesołych Świąt

wtorek, 22 grudnia 2020

Spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego i pełnego sukcesów Nowego Roku

życzą

Dyrekcja, Rada oraz pracownicy Narodowego Centrum Nauki  »


Piąte TANGO dla naukowców

wtorek, 22 grudnia 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców i przedsiębiorców do składania wniosków w piątym konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych wynoszą tym razem 30 mln zł. »


Biuro NCN zamknięte 24 i 31 grudnia

wtorek, 22 grudnia 2020

Informujemy, że biuro Narodowego Centrum Nauki będzie nieczynne w dniach 24 grudnia (czwartek) oraz 31 grudnia br. (Sylwester). Przepraszamy za niedogodności. »


Znamy pierwszą laureatkę konkursu CEUS-UNISONO

wtorek, 22 grudnia 2020

Ogłaszamy pierwsze wyniki międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski, przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) w ramach programu wielostronnego CEUS. Pierwszą laureatką została dr hab. Małgorzata Pilot z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Projekt został rekomendowany do finansowania w wyniku oceny merytorycznej w austriackiej agencji FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung). »


Prof. Jacek Kuźnicki nowym przewodniczącym Rady NCN

poniedziałek, 21 grudnia 2020

Dwudziestego pierwszego grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady NCN w nowym składzie, podczas którego Rada w drodze głosowania wybrała przewodniczącego – prof. Jacka Kuźnickiego. W posiedzeniu uczestniczyła dr Anna Budzanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

»


Zamknięcie naboru w konkursie CEUS-UNISONO

poniedziałek, 21 grudnia 2020

Przypominamy, że na podstawie Uchwały Rady NCN nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r., nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00. »


Weave: nowe podejście w finansowaniu międzynarodowych projektów badawczych

piątek, 18 grudnia 2020

Dwanaście europejskich instytucji finansujących badania naukowe, przy wsparciu stowarzyszenia Science Europe, ogłasza program wielostronnej współpracy Weave, ukierunkowany na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych o wyróżniającym się poziomie naukowym. Po raz pierwszy sieć współpracy o takiej skali uruchamia szeroko zakrojoną inicjatywę wspierania dwu- i trójstronnych europejskich projektów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki. »


Strony