Wzory umów


Wzóry umów dla konkursów ogłoszonych w dniu 14 września 2018 r.

Przedstawione wzory umów mogą ulec zmianom w trakcie przeprowadzania procedur konkursowych, o ile będzie to wymagane treścią przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Wzory umów dla podmiotów złożonych  zostaną przygotowane indywidualnie po ogłoszeniu wyników konkursu.