Koszty w projektach NCN: koszty pośrednie


Koszty pośrednie to koszty funkcjonowania jednostki, które w konkursach określone są uchwałami Rady NCN i wynoszą określony procent wysokości kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem „Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania”. Przykładowe wyliczenie kosztów projektu:

  • Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania wynoszą 20 tys. zł
  • Inne koszty bezpośrednie wraz z wynagrodzeniami i stypendiami wynoszą 40 tys. zł
  • Koszty pośrednie to 20% z 40 tys. zł, co daje 8 tys. zł
  • Koszty całego projektu: 20 tys. zł + 40 tys. zł + 8 tys. zł = 68 tys. zł

Jednostka nie musi wykorzystywać maksymalnej wysokości kosztów pośrednich.

Warto odnotować, że koszty pośrednie nie pomniejszają kwoty dostępnej na cele badawcze dla kierownika projektu. Powinien on realistycznie skalkulować wszystkie niezbędne wydatki, a następnie doliczyć do nich odpowiednią wysokość narzutu.

Zwracamy uwagę, że wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania projektu, może natomiast ulec zmniejszeniu, jeśli zmieniają się warunki realizacji projektu.

Jednostka jest zobowiązana do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich. Forma porozumienia pomiędzy kierownikiem i jednostką powinna być ustalona na początku realizacji projektu.

Powrót do: koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

 

Data ostatniej aktualizacji: 30 września 2016 r.