Koszty w projektach NCN: wynagrodzenia i stypendia naukowe


Wynagrodzenia dla wykonawców w projekcie zostały podzielone na 3 kategorie:

  • wynagrodzenia etatowe: kierownika lub wykonawcy zatrudnionego na stanowisku typu post-doc,
  • wynagrodzenia dodatkowe,
  • stypendia naukowe dla doktorantów i studentów.

Każdy wykonawca może mieć zaplanowane i wypłacane wynagrodzenie ze środków projektu tylko w ramach jednej z powyższych kategorii.

W trakcie pobierania wynagrodzenia etatowego ze środków NCN:

  1. Nie wolno pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie z innych projektów finansowanych przez NCN.
  2. Nie można być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy w żadnym wymiarze czasu pracy (cały etat oraz część etatu).

Maksymalna wysokość stypendium/-ów wypłacanego/-ych ze środków NCN jednej osobie nie może przekroczyć 3 tys. zł/miesiąc. Stypendia mogą być wypłacane z różnych projektów finansowanych przez NCN. W trakcie pobierania ww. stypendium nie wolno pobierać wynagrodzenia w innej formie z projektów finansowanych przez NCN.

Wynagrodzenie wykonawców zbiorowych zaplanowane powinno być w pozycji „Inne koszty bezpośrednie”.

Powrót do: koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców

 

Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2015 r.