Typy konkursów


Rozwiń wszystkie konkursy »

Zwiń wszystkie konkursy «

 

OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców - otwarty

Ogłoszone konkursy

 • OPUS 1, ogłoszony 15 marca 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • OPUS 2, ogłoszony 15 września 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • OPUS 3, ogłoszony 15 marca 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • OPUS 4, ogłoszony 15 września 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • OPUS 5, ogłoszony 15 marca 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • OPUS 6, ogłoszony 16 września 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • OPUS 7, ogłoszony 17 marca 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • OPUS 8, ogłoszony 15 września 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • OPUS 9, ogłoszony 16 marca 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2015 r.
 • OPUS 10, ogłoszony 15 września 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2015 r.
 • OPUS 11, ogłoszony 15 marca 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.06.2016 r.
 • OPUS 12, ogłoszony 15 września 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.
 • OPUS 13, ogłoszony 15 marca 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2017 r.
 • OPUS 14, ogłoszony 15 września 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2017 r.
 • OPUS 15, ogłoszony 15 marca 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.06.2018 r.
 • OPUS 16, ogłoszony 14 września 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.12.2018 r. 
 • OPUS 17, ogłoszony 15 marca 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2019 r. 
 • OPUS 18, ogłoszony 16 września 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2019 r.
 • OPUS 19, ogłoszony 16 marca 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2020 r. 
 • OPUS 20 +LAP, ogłoszony 15 września 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2020 r. - otwarty

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora

Ogłoszone konkursy

 • PRELUDIUM 1, ogłoszony 15 marca 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • PRELUDIUM 2, ogłoszony 15 września 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • PRELUDIUM 3, ogłoszony 15 marca 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • PRELUDIUM 4, ogłoszony 15 września 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • PRELUDIUM 5, ogłoszony 15 marca 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • PRELUDIUM 6, ogłoszony 16 września 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • PRELUDIUM 7, ogłoszony 17 marca 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • PRELUDIUM 8, ogłoszony 15 września 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • PRELUDIUM 9, ogłoszony 16 marca 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2015 r.
 • PRELUDIUM 10, ogłoszony 15 września 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2015 r.
 • PRELUDIUM 11, ogłoszony 15 marca 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.06.2016 r.
 • PRELUDIUM 12, ogłoszony 15 września 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.
 • PRELUDIUM 13, ogłoszony 15 marca 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2017 r.
 • PRELUDIUM 14, ogłoszony 15 września 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2017 r.
 • PRELUDIUM 15, ogłoszony 15 marca 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.06.2018 r.
 • PRELUDIUM 16, ogłoszony 14 września 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.12.2018 r.
 • PRELUDIUM 17, ogłoszony 15 marca 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2019 r. 
 • PRELUDIUM 18, ogłoszony 16 września 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2019 r.
 • PRELUDIUM 19, ogłoszony 16 marca 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2020 r.

PRELUDIUM BIS – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich - otwarty

Ogłoszone konkursy

 • PRELUDIUM BIS 1, ogłoszony 16 września 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2019 r.
 • PRELUDIUM BIS 2, ogłoszony 15 września 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2020 r. - otwarty

SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem –

Ogłoszone konkursy

 • SONATINA 1, ogłoszony 15 grudnia 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2017 r.
 • SONATINA 2, ogłoszony 15 grudnia 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2018 r.
 • SONATINA 3, ogłoszony 14 grudnia 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do: 15.03.2019 r.
 • SONATINA 4, ogłoszony 16 grudnia 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do: 16.03.2020 r.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora - otwarty

Ogłoszone konkursy

 • SONATA 1, ogłoszony 15 marca 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • SONATA 2, ogłoszony 15 września 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • SONATA 3, ogłoszony 15 marca 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • SONATA 4, ogłoszony 15 września 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • SONATA 5, ogłoszony 15 marca 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • SONATA 6, ogłoszony 16 września 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • SONATA 7, ogłoszony 17 marca 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • SONATA 8, ogłoszony 15 września 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • SONATA 9, ogłoszony 16 marca 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2015 r.
 • SONATA 10, ogłoszony 15 września 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2015 r.
 • SONATA 11, ogłoszony 15 marca 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.06.2016 r.
 • SONATA 12, ogłoszony 15 września 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.
 • SONATA 13, ogłoszony 14 czerwca 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do 15.09.2017 r.
 • SONATA 14, ogłoszony 14 września 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do 17.12.2018 r.
 • SONATA 15, ogłoszony 16 września 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2019 r.
 • SONATA 16, ogłoszony 15 września 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2020 r. - otwarty

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

 • SONATA BIS 1, ogłoszony 15 marca 2012 r. ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • SONATA BIS 2, ogłoszony 15 września 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • SONATA BIS 3, ogłoszony 14 czerwca 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • SONATA BIS 4, ogłoszony 16 czerwca 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.
 • SONATA BIS 5, ogłoszony 15 czerwca 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2015 r.
 • SONATA BIS 6, ogłoszony 15 czerwca 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2016 r.
 • SONATA BIS 7, ogłoszony 14 czerwca 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2017 r.
 • SONATA BIS 8, ogłoszony 15 czerwca 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2018 r.
 • SONATA BIS 9, ogłoszony 17 czerwca 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2019 r.
 • SONATA BIS 10, ogłoszony 15 czerwca 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15 września 2020 r.   

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

Ogłoszone konkursy

 • HARMONIA 1, ogłoszony 15 marca 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • HARMONIA 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • HARMONIA 3, ogłoszony 15 czerwca 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2012 r.
 • HARMONIA 4, ogłoszony 15 grudnia 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • HARMONIA 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • HARMONIA 6, ogłoszony 16 czerwca 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.
 • HARMONIA 7, ogłoszony 15 czerwca 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2015 r.
 • HARMONIA 8, ogłoszony 15 czerwca 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2016 r.
 • HARMONIA 9, ogłoszony 14 czerwca 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2017 r.
 • HARMONIA 10, ogłoszony 15 czerwca 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2018 r.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe 

Ogłoszone konkursy

 • MAESTRO 1, ogłoszony 15 czerwca 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 30.09.2011 r.
 • MAESTRO 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • MAESTRO 3, ogłoszony 15 czerwca 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2012 r.
 • MAESTRO 4, ogłoszony 15 grudnia 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • MAESTRO 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • MAESTRO 6, ogłoszony 16 czerwca 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.
 • MAESTRO 7, ogłoszony 15 czerwca 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2015 r.
 • MAESTRO 8, ogłoszony 15 czerwca 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2016 r.
 • MAESTRO 9, ogłoszony 14 czerwca 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2017 r.
 • MAESTRO 10, ogłoszony 15 czerwca 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2018 r.
 • MAESTRO 11, ogłoszony 17 czerwca 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2019 r.
 • MAESTRO 12, ogłoszony 15 czerwca 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2020 r. 

SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych

Ogłoszone konkursy

 • SYMFONIA 1, ogłoszony 15 listopada 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • SYMFONIA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • SYMFONIA 3, ogłoszony 15 grudnia 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.
 • SYMFONIA 4, ogłoszony 15 grudnia 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2016 r.

MINIATURA – konkurs na działanie naukowe

Ogłoszone konkursy

 • MINIATURA 1, ogłoszony 15 grudnia 2016 r., ogłoszenie, nabór ciągły wnioskow od 03.04.2017 r.
 • MINIATURA 2, ogłoszony 17 kwietnia 2018 r., ogłoszenie, nabór ciągły do 31.12.2018 r. lub do momentu spłynięcia wniosków o wartości powyżej dwukrotności zaplanowanego budżetu
 • MINIATURA 3, ogłoszony 17 czerwca 2019 r., ogłoszenie, nabór ciągły do 30.09.2019 r. lub do momentu spłynięcia wniosków o wartości powyżej dwukrotności zaplanowanego budżetu
 • MINIATURA 4, ogłoszony 1 czerwca 2020 r,. ogłoszenie, nabór ciągły do 30.09.2020 r. lub do momentu spłynięcia wniosków o wartości powyżej dwukrotności zaplanowanego budżetu

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie 

Ogłoszone konkursy

 • ETIUDA 1, ogłoszony 15 grudnia 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • ETIUDA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • ETIUDA 3, ogłoszony 15 grudnia 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.
 • ETIUDA 4, ogłoszony 15 grudnia 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2016 r.
 • ETIUDA 5, ogłoszony 15 grudnia 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2017 r.
 • ETIUDA 6, ogłoszony 15 grudnia 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2018 r.
 • ETIUDA 7, ogłoszony 14 grudnia 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2019 r.
 • ETIUDA 8, ogłoszony 16 grudnia 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2020 r.

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Ogłoszone konkursy

 • FUGA 1 (STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1), ogłoszony 15 grudnia 2011 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • FUGA 2, ogłoszony 15 grudnia 2012 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • FUGA 3, ogłoszony 16 grudnia 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • FUGA 4, ogłoszony 15 grudnia 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.
 • FUGA 5, ogłoszony 15 grudnia 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2016 r.

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych 

Ogłoszone konkursy

 • TANGO 1, ogłoszony 16 grudnia 2013 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • TANGO 2, ogłoszony 15 grudnia 2015 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2016 r.
 • TANGO 3, ogłoszony 17 maja 2018 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłoszenie, przyjmowanie wniosków (I etap): od 14 czerwca do 21 września 2018 r.
 • TANGO 4, ogłoszony 30 września 2019 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłoszenie, przyjmowanie wniosków w trybie ciągłym od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy.

POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

BEETHOVEN CLASSIC– konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie  - otwarty

 • BEETHOVEN 1, ogłoszony 15 września 2014 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • BEETHOVEN 2, ogłoszony 15 września 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.
 • BEETHOVEN CLASSIC 3, ogłoszony 14 września 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.12.2018 r. 
 • BEETHOVEN CLASSIC 4, ogłoszony 15 września 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2020 r. - otwarty

BEETHOVEN LIFE– konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk o życiu, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie 

 • BEETHOVEN LIFE 1, ogłoszony 14 września 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.12.2018 r. 

DAINA – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze 

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

 • podstrona konkursu UWERTURA
 • UWERTURA 1, ogłoszony 15 grudnia 2016 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2017 r.
 • UWERTURA 2, ogłoszony 15 grudnia 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2018 r.
 • UWERTURA 3, ogłoszony 14 grudnia 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2019 r.
 • UWERTURA 4, ogłoszony 17 czerwca 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2019 r.

Dioscuri – konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

 • podstrona konkursu Dioscuri
 • DIOSCURI 1, ogłoszony 7 listopada 2017 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 12.02.2018 r.
 • DIOSCURI 2, ogłoszony 6 grudnia 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 20.03.2019 r.
 • DIOSCURI 3, ogłoszony 6 grudnia 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 23.03.2020 r.

SHENG – konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze

 • SHENG 1, ogłoszony 15 czerwca 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2018 r.

MOZART– konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze

 • MOZART, ogłoszony 15 marca 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: 21.02.2020 r.

ALPHORN – konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

 • ALPHORN, ogłoszony 1 lipca 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do 8 października br.

CEUS-UNISONO – konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS - otwarty

 • CEUS-UNISONO, ogłoszony 24 lutego 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do 31 grudnia 2020 r.

SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 – konkurs mający na celu poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii 

 • SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19, ogłoszony 30 marca 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do 14 kwietnia 2020 r. 

ALPHORN–COVID-19 – na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19

 • ALPHORN–COVID-19, ogłoszony 30 kwietnia 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do 26 maja 2020 r. 

Konkursy międzynarodowe

Konkursy w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich