czw., 12/09/2019 - 00:00

Dwunastego września 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej podpisali w siedzibie NCN w Krakowie porozumienie o współpracy między agencjami. W uroczystości wziął udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Pierwszym owocem współpracy jest konkurs PRELUDIUM BIS na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich ogłoszony przez NCN 16 września. Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, a NAWA sfinansuje w nim staż zagraniczny dla doktoranta realizującego projekt badawczy.