pt., 13/09/2019 - 00:00

Trzynastego września 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w spotkaniu grupy roboczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.