Kalendarz wydarzeń


  1. Udział zastępcy dyrektora NCN w spotkaniu grupy roboczej ds. programowania perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie CP1

    środa, 4 marca 2020

    Czwartego marca 2020 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w spotkaniu grupy roboczej ds. programowania perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie CP1 (Bardziej inteligentna Europa). Spotkanie odbyło się w Warszawie. »