Dodatkowa lista rankingowa w konkursie POLS


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają dodatkową listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu POLS ogłoszonego przez NCN w dniu 16 marca 2020 r., realizowanego w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich.

Finansowanie w konkursie POLS: 85% – środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, 15% – współfinansowanie krajowe.


Dodatkowa lista rankingowa 

  • Konkurs: POLS
  • Koordynator: dr Anna Fiust
  • Data ogłoszenia konkursu: 16 marca 2020 r.
Tytuł  projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)/(EUR)
Sounding out survival: Wylesianie i praktyki dźwiękowe w Ajusco Green Belt, Meksykdr Andrew James GreenUniwersytet Warszawski549 750 PLN / (125 196 EUR)
Metody CR i konforemne w ogólnej teorii względnościdoc Arman Taghavi-ChabertUniwersytet Warszawski793750 PLN / (180 763 EUR)
Produkcja cząstek i ich korelacje w zderzeniach wysokoenergetycznychdr Anderson Kendi Ramidan KoharaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie525 000 PLN / (119 560 EUR)
Immunogenność otrzymywanych w roślinach chimerycznych cząstek wirusopodobnych formowanych przez HBcAg prezentujący epitopy HBsAg do potencjalnej terapii chronicznego zapalenia wątroby typu Bdr Benita Ortega BerlangaInstytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk877 125 PLN / (199 751 EUR)