Dni Narodowego Centrum Nauki


plakat Dni NCN

Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie, które odbywa się raz do roku i ma na celu prezentację bogatej oferty konkursowej Centrum. Ideą Dni Narodowego Centrum Nauki jest ich mobilny charakter – każdego roku odbywają się w innej części Polski, dzięki czemu szerokie grono naukowców i osób rozpoczynających karierę badawczą ma okazję zapoznać się z ofertą konkursową NCN. W trakcie obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki organizowany jest szereg spotkań tematycznych i dyskusji, a także odbywają się warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Obchody Dni Narodowego Centrum Nauki są również doskonałą okazją do prezentacji wybranych projektów, które otrzymały finansowanie i są w trakcie realizacji.

Dni Narodowego Centrum Nauki 2016

W dniach 11-12 maja 2016 r. w Olsztynie odbyła się czwarta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Organizatorami wydarzenia byli Narodowe Centrum Nauki oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Podczas Dni Narodowego Centrum Nauki odbył się szereg warsztatów dla naukowców i pracowników administracyjnych jednostek naukowych, posiedzenie Rady NCN z udziałem zaproszonych gości i spotkanie podsumowujące z wystąpieniem prof. Michała Horodeckiego, laureata Nagrody NCN 2014.

Podsumowanie Dni NCN 2016

Reportaż

Program

11 maja 2016 r.

9.00 – 10.00

Konferencja prasowa

Sala posiedzeń Senatu, budynek Rektoratu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2

10.00 – 13.00

Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki

Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjne "Stara Kotłownia"

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Prawocheńskiego 9

/wstęp dla zaproszonych gości

10.00 – 15.15

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjne "Stara Kotłownia"

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Prawocheńskiego 9

grupa I: Sala 2a

grupa II: Sala 2b

/wstęp po rejestracji

10.00 – 15.00

Warsztaty dla wnioskodawców, część I

Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 12B

grupa I: Sala 306

grupa II: Sala 307

/wstęp po rejestracji

12 maja 2016 r.

10.00 – 13.00

Warsztaty z oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Dybowskiego 11

grupa I: Sala Karmazynowa

grupa II: Sala Cytrynowa

grupa III: Sala Błękitna

/wstęp po rejestracji

8.00 – 13.30

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjne "Stara Kotłownia"

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Prawocheńskiego 9

grupa III: Sala 2a

grupa IV: Sala 2b

/wstęp po rejestracji

9.00 – 13.00

Warsztaty dla wnioskodawców, część II

Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 12B

grupa I: Sala 306

grupa II: Sala 307

/wstęp po rejestracji

14.00 – 15.30

Spotkanie podsumowujące Dni NCN 2016 w Olsztynie

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Dybowskiego 11

Sala Karmazynowa

 

 

Organizatorzy:

 

Polityka cookies

Partnerzy