dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska

Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska

dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska

 

Absolwentka geologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie palinologia uzyskała w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, gdzie pracowała od zakończenia studiów jako technik, doktorant, specjalista, asystent i adiunkt. Zainteresowania naukowe dr Oliwkiewicz-Miklasińskiej dotyczyły biostratygrafii i paleogeografii młodszego paleozoiku oraz trzeciorzędu. Brała aktywny udział w międzynarodowych programach badawczych IGCP 469 i IGCP 575 oraz współpracowała w ramach grantów indywidualnych z uczonymi z Czech, Chin, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. Była współorganizatorem kilku międzynarodowych konferencji (MIKRO’98 Workshop, MIKRO 2005 Workshop, IGCP 469 Meeting, CIMP 2010 General Meeting). Była współwydawcą tomów abstraktów konferencyjnych i przewodników wycieczek konferencyjnych. Recenzowała artykuły naukowe dla wydawnictw krajowych i zagranicznych. Jako ekspert oceniała wnioski grantowe dla KBN, FNP oraz French National Agency of Research. W trakcie pracy naukowej wygłosiła 22 referaty na konferencjach zagranicznych i 11 referatów na konferencjach krajowych. Od 1999 roku współpracowała jako ekspert polskiego przemysłu naftowego. Autorka/współautorka około pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu geologii/palinologii. W czasie wolnym pasjonatka narciarstwa, ogrodnictwa, filmów i muzyki filmowej oraz architektury współczesnej.