Konkurs QuantERA 2019


Konkurs QuantERA Call 2019 w obszarze technologii kwantowych

Zapraszamy do udziału w drugim konkursie programu QuantERA z obszaru technologii kwantowych, realizowanym w ramach inicjatywy koordynowanej przez Narodowe Centrum Nauki.

Zakres merytoryczny projektów powinien obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów:

 1. Quantum communication
 2. Quantum simulation
 3. Quantum computation
 4. Quantum information sciences
 5. Quantum metrology sensing and imaging

Budżet konkursu: ok. 20 mln euro

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2019.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Przewidywany termin składania wniosków: 18 lutego 2019 r., godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Konkurs jest jednoetapowy. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

Koordynator konsorcjum opracowuje wniosek  (zgodnie z złączonymi poniżej wzorami, tzw. QuantERA short and full proposal) na podstawie części otrzymanych od poszczególnych partnerów. Następnie, wniosek jest składany drogą elektroniczną poprzez system ESS, który zostanie uruchomiony w drugiej połowie grudnia 2018r.

Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Kryteria oceny projektów:

 1. Excellence,
 2. Impact,
 3. Quality and efficiency of the implementation.

Jednym z celów QuantERY jest zapewnienie szerszego uczestnictwa tzw. widening countries, tj. Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Turcji, w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zachęcamy międzynarodowe konsorcja przystępujące do konkursu do włączania do zespołów badawczych partnerów z tych krajów.

Wyszukiwanie partnerów

Sieć QuantERA uruchomiła narzędzie do poszukiwania partnerów do współpracy w ramach wspólnych projektów, przygotowywanych na konkurs QuantERA Call 2019. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy złożyć formularz rejestracyjny.

Spotkanie informacyjne

W dniu 5 grudnia 2018 r. w godz. 14.30-16.00 w Wiedniu (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, pokój L8) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat konkursu QuantERA Call 2019. Celem spotkania jest zaprezentowanie sieci QuantERA oraz przybliżenie zakresu merytorycznego konkursu. Będzie to także okazja do poznania potencjalnych partnerów do wspólnych projektów. Szczegóły dostępne są na stronie programu.

Dokumentacja konkursowa:

- QuantERA Call 2019 Announcement

- QuantERA Call 2019 short proposal form – termin składania wniosków: 18 lutego 2019, godz. 17:00 CET

- QuantERA Call 2019 full proposal form – termin składania wniosków: 18 lutego 2019, godz. 17:00 CET

QuantERA Call 2019 Leaflet

Wnioskodawcy proszeni są o zapoznanie się z krajowymi wymogami formalnymi, zawierającymi informacje o kosztach kwalifikowalnych oraz procedurze składania wniosku. Informacji o krajowych wymogach formalnych udzielają przedstawiciele agencji finansujących badania naukowe uczestniczących w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie: www.quantera.eu

Kontakt:

Agence Nationale de la Recherche, Francja


Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 • Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 • Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 • Jeżeli polskim wnioskodawcą jest grupa podmiotów, z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji projektu badawczego, którego dotyczy wniosek. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całej grupy łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO grupy podmiotów dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 • Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 84/2018 (1 EUR = 4,3218 PLN)
 • Wszystkich wnioskodawców z Polski prosimy o kontakt z NCN.
 • Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.

Koordynator programu QuantERA - Narodowe Centrum Nauki, Polska

 

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej "Horyzont 2020" na podstawie umowy nr 731473.