BEETHOVEN CLASSIC


Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3 jest kontynuacją konkursu BEETHOVEN 2 opierającego się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Obszary te odpowiadają następującym dyscyplinom naukowym według klasyfikacji przyjętych w obu agencjach:

 1. Review Boards /Fachkollegien DFG:
  • 101-113
  • 301-312
  • 406
  • wnioski w obszarach 317-02, 410-01 można złożyć pod warunkiem, że skupiają się na naukach humanistycznych i społecznych 
 2. odpowiadających panelom NCN:
  • HS1- HS6
  • ST1.1-1.14, ST1.16-1.17
  • ST2.1-2.9, ST2.11-2.12, ST2.14-2.18
  • ST3.1-3.18
  • ST4.1-4.17
  • ST5.1-5.24
  • ST9.1.-9.18.

Ogłoszenie konkursu: 14 września 2018 r.

Termin składania wniosków: 17 grudnia 2018 r.

Wyniki konkursu: październik 2019 r.

Zobacz wyniki

Zobacz treść ogłoszenia

Zapowiedź konkursów NCN i DFG na polsko-niemieckie projekty badawcze w 2020 r.


Kontakt NCN:

dr Małgorzata Jacobs, tel. 12 341 9173 (nauki humanistyczne i społeczne)

dr inż. Tomasz Szumełda, tel. 12 341 9174 (nauki ścisłe i techniczne)

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych, w godzinach: 9:00-13:00)

Magdalena Dobrzańska-Bzowska, tel. 12 341 9094 (kontakt ds. ogólnych)


Kontakt DFG:

dr Tanja Kollei, tel: +49 228 885-2321 (nauki społeczne i humanistyczne)

dr Ilka Paulus, tel: + 49 +49 228 885-2021(nauki ścisłe i techniczne)

Michael Sommerhof,+49 228 885-2017 (kontakt ds. administracyjnych)