MOZART


Konkurs  MOZART to nowy wspólny konkurs NCN i FWF, w ramach którego przyjmowane są wnioski o finansowanie polsko-austriackich projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych.

W konkursie MOZART agencja FWF pełni rolę agencji wiodącej, co oznacza, że ocena merytoryczna wniosków o finansowanie polsko-austriackich projektów badawczych zostanie przeprowadzona przez FWF zgodnie z zasadami stosowanymi w programie FWF Stand Alone Projects.

Ogłoszenie konkursu: 15 marca 2019 r.

Wniosek krajowy należy złożyć w najbliższym możliwym terminie następującym po złożeniu wniosku wspólnego do systemu ELANE, nie później niż do dnia 21 lutego 2020 r.

Wyniki konkursu będą ogłaszane na bieżąco, począwszy od marca 2020 r.

Współpraca NCN z agencją FWF w zakresie finansowania projektów planowanych do realizacji we współpracy zespołów badawczych m.in. z Polski i Austrii będzie kontynuowana w ramach programu CEUS, który zostanie uruchomiony w lutym 2020 r. Zapowiedź konkursu CEUS-UNISONO

Zobacz treść ogłoszenia

Wyniki konkursu


Ogłoszenie OPUS 20 +LAP


Kontakt NCN:

dr Aneta Pazik, tel. 12 341 9157 (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)

dr inż. Anna Fiust, tel. 12 341 9152 (nauki o życiu)

dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska, tel. 12 341 9155 (nauki ścisłe i techniczne)

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych, w godzinach: 9:00-13:00)

Kontakt FWF:

Dr. Christoph Bärenreuter, tel : +43 (0)1 / 505 67 40 – 8702