Aktualności

 • W 2020 roku przyjęliśmy „Politykę NCN dotyczącą otwartego dostępu do publikacji”. Instrukcję, która ten dokument doprecyzowuje, publikujemy właśnie na stronie. NCN wspólnie z innymi europejskimi agencjami zrzeszonymi w organizacji Science Europe od lat… czytaj dalej
 • Informujemy, że dziś zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniały wymagań formalnych w konkursach SONATA BIS 11 i MAESTRO 13. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu… czytaj dalej
 • Już wkrótce, na przełomie października i listopada 2021 r., sieć CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłosi kolejny konkurs (CHIST-ERA Call 2021) na międzynarodowe… czytaj dalej
 • Kto może złożyć wniosek w ramach konkursu POLONEZ BIS? Czy w trakcie występowania z wnioskiem w konkursie POLONEZ BIS można także ubiegać się o inne granty w programach typu: ERC, Horyzont Europa, w tym w programie Marie Skłodowska-Curie Actions? Czy NCN… czytaj dalej
 • Rozpoczęliśmy cykl wykładów "Nauka w Centrum", podczas którego laureaci Nagrody NCN opowiedzą więcej na temat swoich odkryć naukowych. Pierwszy wykład dra Pawła L. Polkowskiego jest już dostępny na… czytaj dalej
  Rozpoczęliśmy cykl wykładów "Nauka w Centrum", podczas którego laureaci Nagrody NCN opowiedzą więcej na temat swoich odkryć naukowych.
 • Normy definiują nasze zachowania w społeczeństwie, wpływając na to, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w konkretnej sytuacji. Zasady funkcjonowania mężczyzn i kobiet od najdawniejszych lat znacząco się od siebie różniły i choć w obecnych czasach… czytaj dalej
 • Już niebawem 130 kolejnych naukowców z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane działania naukowe… czytaj dalej
 • W ostatniej dekadzie, w diagnostyce medycznej, monitorowaniu środowiska oraz w obróbce materiałów, pojawiły się nowe wyzwania, które wymagają użycia wyspecjalizowanego sprzętu na najwyższym poziomie. W pracy z różnymi materiałami oraz w medycynie… czytaj dalej
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (1 stanowisko), w grupie nauk o życiu (1 stanowisko) oraz w grupie nauk ścisłych i technicznych (2 stanowiska).… czytaj dalej
 • Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w… czytaj dalej
 • Klimat naszej planety podlega ciągłej ewolucji. Zrozumienie, co wpływa na zmiany klimatu, jest szczególnie istotne w kontekście drastycznego przyspieszenia ich tempa w ostatnim czasie. Pomogą w tym badania nad strukturami nazywanymi świecami krasowymi.… czytaj dalej
 • Bliskość natury i jej tajemnicze oblicze inspirują artystów, twórców i aktywistów. Są też ważnym tematem badań. Wśród laureatów konkursu sieci Forest Value Innovating forest-based bioeconomy znalazły się aż dwa zespoły badawcze z Polski. Projekt… czytaj dalej
Kod CSS i JS