pon., 15/12/2014 - 16:36

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze. Działając na podstawie art. 18 pkt 5 i art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkursy ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie oraz FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 marca 2015 r.

Przypominamy, że w konkursach, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna. Więcej