wt., 06/03/2012 - 17:31

29 lutego i 1 marca tego roku w Brukseli odbyła się uroczystość 5-lecia European Research Council (ERC), instytucji finansującej pionierskie badania naukowe w Europie. Utworzona w 2007 roku instytucja w ciągu pięciu lat działalności przeznaczyła 4.2 miliarda euro na sfinansowanie badań ponad 2500 naukowców z 53 krajów. „Działalność ERC w bardzo krótkim czasie zmieniła krajobraz naukowy Europy. Niezwykle cieszy nas fakt, że wyróżnieni przez ERC naukowcy robią wspaniałą karierę w uniwersytetach i instytucjach badawczych całego kontynentu” – zaznacza prof. Helga Nowotny, przewodnicząca ERC. Wśród laureatów konkursów europejskiej agencji znalazło się wielu wybitnych uczonych, w tym czterech noblistów. 

Podczas spotkania z okazji 5-lecia ERC, w których uczestniczył przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński, laureaci konkursów z wielu krajów zaprezentowali projekty z różnych dziedzin nauki. Wśród wyróżnionych znalazł się prof. Maciej Konacki, który przedstawił badania, realizowane przez zespół naukowy z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dotyczące planet pozasłonecznych obiegających gwiazdy podwójne. Badania profesora Konackiego są również wspierane przez Narodowe Centrum Nauki.

W tekście zostały wykorzystane informacje umieszczone na stronie internetowej ERC (www.erc.europa.eu).