Warsztaty dla wnioskodawców

W związku z ciągłym zainteresowaniem prowadzonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN szkoleniami przedstawiamy kalendarz spotkań na kolejne 6 miesięcy. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce wyjazdowe spotkania informacyjne pozostają nadal tymczasowo zawieszone, a zainteresowanym jednostkom proponujemy spotkania poświęcone ofercie konkursowej i trybie oceny wniosków w NCN prowadzone w formie webinariów. czytaj dalej

Instrukcje

 1. Instrukcja zakładania konta OSF
 2. Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora NCN
 3. Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP oraz odbierania korespondencji ze skrytki ePUAP
 4. Instrukcja zakładania konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP

Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w systemie ZSUN/OSF

 1. Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie OPUS 22
 2. Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie SONATA 17
 3. Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie PRELUDIUM BIS 3
 4. Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie POLONEZ BIS 1
 5. Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 11 w systemie ZSUN/OSF
 6. Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 13 w systemie ZSUN/OSF
 7. Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 5 w systemie ZSUN/OSF
 8. Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 6 w systemie ZSUN/OSF
 9. Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 7 w systemie OSF

Najczęściej zadawane pytania

Pomoc publiczna

Dane kontaktowe

Informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach 8:30 – 12:30

 • dla wnioskodawców:
  informacja@ncn.gov.pl
 • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)
 • dla realizujących projekty, obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców
  • konkursy krajowe i międzynarodowe realizowane we współpracy bilateralnej – prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF
  • konkursy międzynarodowe realizowane we współpracy wielostronnej – prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF
 • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)

Dane pracowników NCN