• ""
  POLONEZ
  NZ3
  Choroby mitochondrialne w badaniach in vivo na danio pręgowanym
  dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak
 • HARMONIA
  ST8
  Nowe biodegradowalne elastomerowe podłoża dla medycyny regeneracyjnej serca
  prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
 • POLONEZ
  NZ1
  Mechanizmy działania makromolekularnych maszyn
  dr hab. Michał Szymański, prof. UG
 • SONATA
  HS3
  Monastycyzm nubijski – z dala od utartych ścieżek… kariery
  dr hab. Artur Obłuski
 • SYMFONIA
  NZ1
  Mechanizmy degradacji RNA w mitochondriach
  dr hab. Marcin Nowotny
 • OPUS
  HS6
  Strach ma wielkie oczy, czyli o tym, jak uczymy się bać przez obserwację
  Dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego
 • SONATA
  ST5
  Badania nad włóknami polimerowymi do zastosowań w inżynierii tkankowej
  Dr hab. inż. Urszula Stachewicz
 • OPUS
  NZ6
  Skuteczność przeciwciał anty-CD20 w zwalczaniu nowotworu
  dr hab. Magdalena Winiarska
 • MINIATURA
  HS1
  Praktyki samokształcenia w XVI-wiecznej Europie Środkowo-Wschodniej
  dr hab. Valentina Lepri, prof. IFiS PAN
 • BiodivERsA
  NZ8
  Wędrówki niedźwiedzi brunatnych w środowisku przekształconym przez człowieka
  dr hab. Nuria Selva, prof. IOP
 • dr Mateusz Grochowski na tle regału z książkami
  OPUS
  HS5
  Prawo umów ery cyfrowej – zmierzch monopolu regulacyjnego państw
  dr Mateusz Grochowski
 • ""
  MAESTRO
  HS6
  Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzó…
  dr hab. Agnieszka Golec de Zavala, prof. SWPS

Uwaga do przykładów projektów

Uwaga! Wszystkie projekty ze starej strony będą sukcesywnie dodawane do galerii