• OPUS
  HS6
  Osobowościowe i kulturowe determinanty korzystania z portali społecznościowych na prz…
  dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
 • OPUS
  NZ6
  Wpływ wybranych czynników odporności na zdrowie chorych na nowotwory układu krwiotwór…
  prof. dr hab. n. med. Maciej Cedzyński
 • PRELUDIUM
  NZ7
  Poszukiwanie związków przeciwbakteryjnych o unikatowym podwójnym mechanizmie działani…
  dr inż. Joanna Fedorowicz
 • SONATA
  ST7
  Generowanie ultrakrótkich impulsów optycznych z laserów całkowicie światłowodowych do…
  dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. PWr
 • OPUS
  ST10
  Kriokonity w obszarach polarnych i ich rola w akumulacji zanieczyszczeń atmosferyczny…
  dr hab. inż. Edyta Łokas, prof. IFJ PAN
 • DAINA
  NZ8
  Wpływ deglacjacji i transportu gatunków borealnych na śmieciach plastikowych na zmian…
  prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
 • ETIUDA
  HS3
  Sztuka naskalna rejonu Kondoa w Tanzanii a tradycyjne religie społeczności lokalnych
  mgr Maciej Grzelczyk
 • OPUS
  HS2
  Polskie gry wideo? Kultury grania i branża gier w kontekście narodowym
  dr hab. Tomasz Z. Majkowski
 • OPUS
  NZ7
  Neurochemiczne podstawy przeciwdepresyjnych właściwości psychodelików w zwierzęcych m…
  prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska
 • PRELUDIUM
  HS6
  Rola emocji w sporcie na przykładzie e-sportu
  mgr Maciej Behnke
 • OPUS
  ST4
  Status metylacji końca 5' mRNA: w kierunku głębszego zrozumienia biologicznej ro…
  prof. dr hab. Jacek Jemielity
 • OPUS
  HS3
  Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej
  dr Monika Kujawska

Uwaga do przykładów projektów

Uwaga! Wszystkie projekty ze starej strony będą sukcesywnie dodawane do galerii