• HARMONIA
  ST8
  Nowe biodegradowalne elastomerowe podłoża dla medycyny regeneracyjnej serca
  prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
 • POLONEZ
  NZ1
  Mechanizmy działania makromolekularnych maszyn
  dr hab. Michał Szymański, prof. UG
 • SONATA
  HS3
  Monastycyzm nubijski – z dala od utartych ścieżek… kariery
  dr hab. Artur Obłuski
 • SYMFONIA
  NZ1
  Mechanizmy degradacji RNA w mitochondriach
  dr hab. Marcin Nowotny
 • OPUS
  HS6
  Strach ma wielkie oczy, czyli o tym, jak uczymy się bać przez obserwację
  Dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego
 • SONATA
  ST5
  Badania nad włóknami polimerowymi do zastosowań w inżynierii tkankowej
  Dr hab. inż. Urszula Stachewicz
 • OPUS
  NZ6
  Skuteczność przeciwciał anty-CD20 w zwalczaniu nowotworu
  dr hab. Magdalena Winiarska
 • MINIATURA
  HS1
  Praktyki samokształcenia w XVI-wiecznej Europie Środkowo-Wschodniej
  dr hab. Valentina Lepri, prof. IFiS PAN
 • BiodivERsA
  NZ8
  Wędrówki niedźwiedzi brunatnych w środowisku przekształconym przez człowieka
  dr hab. Nuria Selva, prof. IOP
 • dr Mateusz Grochowski na tle regału z książkami
  OPUS
  HS5
  Prawo umów ery cyfrowej – zmierzch monopolu regulacyjnego państw
  dr Mateusz Grochowski
 • MAESTRO
  HS6
  Rola praktyki uważności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych
  dr hab. Agnieszka Golec de Zavala, prof. SWPS
 • OPUS
  ST3
  Sieci polarytonowe. Platforma fizyki ciała stałego dla kwantowych symulacji stanów sk…
  prof. dr. hab. Michał Matuszewski

Uwaga do przykładów projektów

Uwaga! Wszystkie projekty ze starej strony będą sukcesywnie dodawane do galerii