Kod CSS i JS

Newsletter Narodowego Centrum Nauki zawiera bieżące informacje na temat działalności Centrum, konkursów na projekty badawcze oraz zasad realizacji badań finansowanych ze środków NCN. Można w nim również znaleźć odniesienia do interesujących publikacji na temat finansowania badań naukowych, opisy przykładowych projektów realizowanych dzięki wsparciu Centrum oraz przeczytać o inicjatywach międzynarodowych, w których udział bierze NCN.

Od stycznia 2014 r. newsletter wysyłany jest pod nazwą KODA, która nawiązuje do muzycznych nazw konkursów Centrum. Podobnie jak w muzyce KODA to końcowy fragment utworu muzycznego, który ma stanowić jego podsumowanie i zamknięcie, tak KODA Narodowego Centrum Nauki stanowi podsumowanie każdego miesiąca działalności Centrum.

Informujemy, że:

  • w celu świadczenia usługi „Newsletter Narodowego Centrum Nauki” Narodowe Centrum Nauki pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w postaci nazw adresów poczty elektronicznej,
  • administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków,
  • w razie potrzeby uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz realizacji innych praw w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane przez Narodowe Centrum Nauki należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl), telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych,
  • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez NCN stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1),
  • podanie w procesie rejestracji danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Narodowego Centrum Nauki”,
  • dane osobowe (tj. adresy poczty elektronicznej) zbierane są przez NCN wyłącznie w celu realizacji usługi „Newsletter Narodowego Centrum Nauki” i przetwarzane aż do czasu wycofania na to działanie zgody,
  • osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym działaniem,
  • osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu uzyskanych w procesie rejestracji danych osobowych, ich poprawienia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu w stosunku do ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia
  • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Archiwalne wydania newslettera

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Edycja danych/Rezygnacja z subskrypcji

Aby zmodyfikować dane lub usunąć swój adres e-mail z listy odbiorców newslettera NCN, prosimy odpowiedzieć na otrzymanego e-maila z newsletterem (na adres promocja@ncn.gov.pl), w treści wskazując, czy chcą Państwo zmodyfikować wprowadzone uprzednio dane, czy usunąć adres z bazy.