Kod CSS i JS

Konfigurator grantu

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby znaleźć pasujący konkurs NCN

O granty NCN mogą się starać naukowcy na różnych etapach kariery naukowej, niezależnie od kraju pochodzenia. Granty muszą być prowadzone w podmiocie zlokalizowanym na terenie Polski.

Podaj pełne lata zaokrąglając w dół, tj. jeśli doktorat został ukończony 2 lata i 10 miesięcy temu - podaj 2 lata
Grant w trakcie oceny, realizowany, zakończony lub rozliczony
Czy spełniasz ustawowe kryteria doswiadczonego naukowca?

Konkursy spełniające kryteria wyszukiwania

PRELUDIUM

Konkurs na projekty badawcze dla osób nie posiadających stopnia doktora

Otwarty konkurs:PRELUDIUM 21
przyjmowanie wniosków: do 15.06.2022 ogłoszenie o konkursie

OPUS

Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców na różnych etapach kariery (w tym dla naukowców rozpoczynających karierę naukową bez stopnia doktora)

Otwarty konkurs:OPUS 23
przyjmowanie wniosków: do 15.06.2022 ogłoszenie o konkursie

SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

brak aktualnie otwartego konkursu

SONATA

Konkurs na projekty badawcze dla osób, które uzyskały doktorat w okresie 2-7 lat przed złożeniem wniosku

brak aktualnie otwartego konkursu

SONATA BIS

Konkurs na projekty badawcze dla osóbm które otrzymały stopień doktora w okresie od 5-12 przed złożeniem wniosku, do celów projektu należy powołanie zespołu naukowego

brak aktualnie otwartego konkursu

MAESTRO

Konkurs na przełomowe projekty badawcze, przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe

brak aktualnie otwartego konkursu

PRELUDIUM BIS

Konkurs dla promotorów prac doktorskich, oferuje środki na stypendia dla doktorantów i środki na projekty badawcze przez nich realizowane

brak aktualnie otwartego konkursu

POLONEZ BIS

Konkurs współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu MSCA dla naukowców przyjeżdżających do Polski z zagranicy, o grant mogą się ubiegać nakowcy ze stopniem doktora lub posiadający przynajmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań

Otwarty konkurs:POLONEZ BIS 2
przyjmowanie wniosków: do 15.06.2022 ogłoszenie o konkursie

DIOSCURI

Konkurs NCN i Towarzystwa Max PLanck dla nakowców do 15 lat po doktoracie, na formowania centrów naukowych Dioscuri w polskich instytucjach badawczych

brak aktualnie otwartego konkursu

MINIATURA

Konkurs Miniatura skierowany do naukowców do 12 lat po doktoracie, którzy nie byli laureatami konkursów NCN, finansujący realizację działania badawczego.

Otwarty konkurs:MINIATURA 6
przyjmowanie wniosków: do 31.07.2022 ogłoszenie o konkursie