czw., 16/05/2013 - 09:07

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione uzasadnienia ocen wszystkich wniosków w ramach konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2, ogłoszonych w dniu 15 września 2012 roku. Przypominamy, że listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach ww. konkursów opublikowane zostały 29 kwietnia br. Uzasadnienia są dostępne dla wnioskodawców po zalogowaniu na indywidualne konta w systemie OSF, w zakładce Uzasadnienie oceny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców, Narodowe Centrum Nauki wprowadziło usprawnienia procedury ogłaszania wyników. Przypominamy, że począwszy od konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3, SONATA BIS 1 wyniki oceny formalnej oraz wyniki pierwszego etapu oceny merytorycznej są udostępniane wnioskodawcom bezpośrednio po zakończeniu pierwszego etapu oceny. W przypadku konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2 wyniki pierwszego etapu oceny wniosków opublikowane zostały w dniu 27 marca br. Skrócenie procedury oceny wniosków pozwoliło na udostępnienie ostatecznych wyników drugiego etapu oceny merytorycznej w dniu 15 maja br., dzięki czemu wnioskodawcy mają miesiąc czasu na przygotowanie poprawionych wersji wniosków przed zamknięciem naboru w kolejnych konkursach.