pt., 31/05/2013 - 13:01

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w corocznym posiedzeniu Global Research Council odbywającym się w Berlinie w dniach 27-29 maja br.

W spotkaniu uczestniczyło siedemdziesięciu szefów instytucji finansujących badania naukowe z całego świata, a także goście reprezentujący ważne instytucje związane z nauką i polityką naukową, w tym:  Dyrektor Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej Robert-Jan Smits, prezes Science Europe Paul Boyle, prezes  Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) Pär Gösta Omling, sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów (IAU) Eva Egron-Polak, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) Maria Helena Nazaré, przewodniczący Science and Technology in Society Forum Koji Omi, Federalny Minister Edukacji i Nauki Niemiec Johanna Wanka, dyrektor Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu Nauki (AAAS) Alan L. Leshner i prezes Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Helga Nowotny.

Tematy dyskutowane podczas dwóch głównych sesji obejmowały zasady uczciwości i rzetelności naukowej oraz zagadnienia otwartego dostępu do publikacji. Wprowadzeniem do dyskusji były referaty wygłoszone przez przedstawicieli poszczególnych kontynentów. W pierwszej sesji Europę i organizację Science Europe reprezentował dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk, wygłaszając referat pt. „The National Science Centre (NCN) and responsible conduct of research”. Przedstawił w nim mechanizmy sprzyjające uczciwości i rzetelności naukowej stosowane w Narodowym Centrum Nauki. Tekst referatu dostępny jest tutaj. W sesji poświęconej otwartemu dostępowi do publikacji oficjalny głos Europy zaprezentował prezes Science Europe prof. Paul Boyle. Po burzliwej dyskusji uczestnicy przyjęli dwa dokumenty: „Oświadczenie nt. zasad integralności naukowej” oraz „Plan działań w kierunku otwartego dostępu”

Uczestnicy posiedzenia. Zdjęcie pobrane ze strony: www.dfg.de/grc2013

Obrady posiedzenia GRC. Fot. A. Jajszczyk