śr., 13/11/2013 - 14:42

Narodowe Centrum Nauki i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (RPK CTT PK) w Krakowie zapraszają na spotkanie podsumowujące przebieg konkursu HERA Cultural Encounters oraz informujące o nowych możliwościach finansowania badań w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2013 r. na Politechnice Krakowskiej.

Gościem specjalnym spotkania będzie dr Nina Kancewicz-Hoffman z Europejskiej Fundacji Nauki w Strasburgu, która omówi proces oraz kryteria oceny wniosków w konkursie ze szczególnym uwzględnieniem zakresu informacji, które podlegały ocenie międzynarodowego panelu ekspertów.
Podczas spotkania omówione zostaną także możliwości finansowania badań naukowych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w nowym programie ramowym Unii Europejskiej – Horyzont 2020.

Więcej informacji o spotkaniu.