czw., 14/11/2013 - 12:05

Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w sesji poświęconej polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie i technikach informacyjnych w medycynie (Project for Polish-American Cooperation on Innovation in Biomedical Science). Spotkanie odbyło się 6 listopada br. w Ambasadzie Polski w Waszyngtonie. Całość prowadził George W. Handy, dyrektor instytutu Activity for Innovation and Economic Growth. W czasie pierwszej sesji dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wygłosił wiodący referat pt. „Advancing Innovation in Research” prezentujący Narodowe Centrum Nauki, ze szczególnym naciskiem na współpracę polsko-amerykańską i badania biomedyczne. W ramach tej samej sesji wystąpił także dyrektor z NIH (National Institutes of Health) George Herrfurth. Roczny budżet tej instytucji to 29 miliardów dolarów. Ben Prickril z amerykańskiego National Cancer Institute mówił o planie polsko-amerykańskiej współpracy w leczeniu wyjątkowo zjadliwej odmiany raka płuc (small cell lung cancer), którego najwięcej przypadków notuje się w Europie Środkowej i Wschodniej, a pięcioletnia przeżywalność wynosi tylko 7%. Następnie prof. Katherine Tkaczuk z University of Maryland Greenebaum Cancer Center przedstawiła propozycję wspólnego, polsko-amerykańskiego projektu badawczego dotyczącego raka piersi.

Po przerwie głos zabrał dyrektor Center for Prostate Disease Research prof. David McLeod, a po nim onkolog radiacyjny prof. Sergiusz Nawrocki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kolejnym mówcą był dr Michael Czekajło z Virginia Commonwealth University i Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, który mówił o ratowaniu osób z zawałami serca. Ciekawe wystąpienie o polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie miał dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej z Warszawy prof. Jacek Kuźnicki. Prof. Maria Siemionow z Cleveland Clinic, która dokonała pierwszego skutecznego przeszczepu twarzy w Stanach Zjednoczonych, mówiła o medycynie regeneracyjnej i przedstawiła propozycję projektu „Prescription for Poland” (Recepta dla Polski).

Program sesji