czw., 14/11/2013 - 11:55

Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Trzecim Spotkaniu Amerykańsko-Polskiego Komitetu Wspólnego Nauki i Techniki (3rd US-Poland Science and Technology Joint Committee Meeting). Spotkanie odbyło się 7 listopada br. w Departamencie Stanu USA, a udział w nim wzięli przedstawiciele MNiSW, NCN, NCBiR, Departamentu Stanu i Departamentu Energii USA, NSF, NIH, a także polskich i amerykańskich uczelni i instytutów badawczych. Obradom przewodniczyli: dr Kerri Ann Jones, Assistant Secretary of State for the Bureau of Oceans and International Environment and Scientific Affairs i podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jacek Guliński.

Spotkanie miało na celu ustalenie tematyki i sposobów współpracy naukowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi w następujących obszarach: zaawansowane systemy energetyczne i wychwytywanie dwutlenku węgla, gaz łupkowy, medycyna, techniki informacyjne w medycynie, zarządzanie zasobami naturalnymi. Mówiono także o finansowaniu nauki i sytuacji kobiet pracujących naukowo.

Prof. Andrzej Jajszczyk przedstawił sposób funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki, a także programy grantowe NCN, które wspierają bądź mogą wspierać interdyscyplinarne badania na pograniczu technik informacyjnych i medycyny. Na tym tle omówiono możliwości finansowania wspólnych badań naukowców z Polski i Stanów Zjednoczonych.